Dywersyfikacja - definicja, typy, czynniki

Dywersyfikacja to jedna  z najważniejszych strategii rozwoju danego przedsiębiorstwa, która polega na rozszerzeniu strefy działania firmy. Zazwyczaj chodzi o rozszerzenie asortymentów produktów, pozyskiwanie nowych dostawców, odbiorców czy wdrażanie nowych metod produkcji. Jej celem jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez maksymalne wykorzystanie jego zasobów i możliwości oraz otwarcie się na nowe rynki.

Czynniki decydujące o dwywersyfikacji

Do dywersyfikacji firmy może doprowadzić wiele czynników, np.: brak perspektyw na rozwój i możliwość specjalizacji, nacisk ze strony konkurencji, nadmiar lub niedobór pracowników, problemy finansowe.

Działanie to może doprowadzić do zmniejszenia prawdopodobieństwa straty, ale również i do zmniejszenia prawdopodobieństwa największego zysku.

Podział

Harry Igor Ansloff jako pierwszy dokonał klasyfikacji podziałów dywersyfikacji wyróżniając:

- dywersyfikację koncentryczną (niewielka modyfikacja produktów)

- dywersyfikację horyzontalną (wprowadzenie nowego produktu)

- dywersyfikacje konglomeratową (wprowadzanie nowych produktów dla nowych odbiorców)

- dywersyfikację wertykalną (rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa, np. o transport swoich produktów).

L. Wrigley wyróżnił dwa typy dywersyfikacji:

-  dywersyfikacja pokrewna (kiedy przedsiębiorstwo rozszerza asortyment swoich produktów i posiada umiejętności oraz możliwości do wytworzenia tych wyrobów)

- dywersyfikacja niedokrewna (kiedy przedsiębiorstwo rozszerza asortyment swoich produktów, ale nie posiada żadnych umiejętności do wytworzenia tych wyrobów).

Polecamy również:

 • Dystrybucja - definicja

  Dystrybucja to czynności związane z fizycznym przepływem towarów. Ich celem jest przekazanie towarów od producenta do punktów sprzedaży hurtowej i detalicznej tak, aby mogły trafić do konsumentów. Dystrybucja musi odbywać się w określonym miejscu i czasie, zgodnie z oczekiwaniami i w... Więcej »

 • Popyt, podaż, prawo popytu i podaży

  Popyt to ilość towarów, jaką nabywcy są w stanie kupić po określonej cenie w danym miejscu i czasie. Na popyt wpływają dochody nabywców, ceny zamienników, kształtowanie się cen w przyszłości, sytuacja gospodarcza, preferencje konsumentów. Zgodnie z prawem popytu, przy takich samych... Więcej »

 • Grupa G8 – najbardziej uprzemysłowione państwa świata

  Grupa G8 to grupa siedmiu najbogatszych i najbardziej uprzemysłowionych państw świata i Rosji, które wywierają decydujący wpływ na światową politykę. Co roku spotykają się na szczytach polityczno-ekonomicznych, na których wyznaczają globalne kierunki rozwoju. Dysponują one 65-70% bogactw światowych.... Więcej »

 • Sposoby walki z bezrobociem w III RP

  Bezrobociem nazywamy sytuację, w której podaż siły roboczej jest większa od popytu na nią. Siłą roboczą nazywamy łącznie bezrobotnych i osoby zatrudnione obecne na rynku pracy. Więcej »

 • Podstawowe systemy ekonomiczne na przestrzeni wieków

  W historii świata, człowiek zbudował wiele systemów ekonomicznych, które stały się podstawami ustrojów gospodarczych państw już od starożytności. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23