Carl Friedrich Gauss – biografia i dokonania

Biografia

Carl Friedrich Gauss urodził się w 1777 roku w Brunszwiku w ubogiej rodzinie. Jego ojciec pracował jako pomocnik murarski. Od dzieciństwa Gauss przejawiał szczególne uzdolnienia, zwłaszcza do matematyki. Sam nauczył się liczyć i osiągał spektakularne sukcesy w nauce. Wzbudził tym zainteresowanie księcia Brunszwiku, Karola Wilhelma, który postanowił sfinansować jego edukację.

Gauss studiował matematykę na Uniwersytecie w Getyndze. Badacz nie ukończył jednak tej uczelni, ale w 1799 roku uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie w Helmstedt. Od 1807 roku pracował jako profesor na Uniwersytecie w Getyndze. Zmarł w Getyndze w 1855 roku

Carl Friedrich Gauss 
Portret Carla Friedricha Gaussa autorska Gottlieba Biermanna (1887)

Dokonania

Carl Friedrich Gauss był wybitnym matematykiem, fizykiem, astronomem oraz geodetą. Jest on twórcą geometrii nieeuklidesowej. Przy pomocy linijki i cyrkla wykreślił siedemnastokąt foremny. Odkrył i opisał geometrię dowolnej powierzchni. Szczególne znaczenie dla rozwoju matematyki mają jego twierdzenia dotyczące krzywizn, jak twierdzenie wyborne. Ponadto uczony zajmował się teorią liczb. Odkrył między innymi prawo wzajemności reszt kwadratowych. Poza tym zajmował się rachunkiem różniczkowym i całkowym oraz statystyką matematyczną.

Szczególnie istotne okazały się jego spostrzeżenia na temat teorii prawdopodobieństwa. Gauss wprowadził w tej materii tak zwany rozkład normalny (rozkład Gaussa) pozwalający oszacować częstość występowania jakiegoś zjawiska czy cechy. Swoje twierdzenia matematyczne zawarł w łacińskim dziele „Disquisitiones arithmeticae” („Badania arytmetyczne”).

Na polu fizyki Gauss badał zjawisko elektryczności i magnetyzmu. Między innymi skonstruował pierwszy telegraf elektromagnetyczny. Od jego nazwiska jednostka indukcji magnetycznej została nazwana gausem. Ponadto bardzo istotne dokonania Gaussa dotyczą optyki. To właśnie ten badacz określił oś optyczną soczewki, a także opisał środek soczewki, ogniskową i ognisko.

W zakresie astronomii obliczył orbitę planetoid Ceres, Pallas, Juno i Westy. Teorie astronomiczne znalazły się w dziele „Teoria ciał niebieskich obiegających Słońce po orbitach stożkowych”. Jako geodeta Gauss dokonywał pomiarów Ziemi za pomocą samodzielnie skonstruowanego narzędzia – tak zwanego heliotropu. Dzięki zainteresowaniu kartografią przedstawił odwzorowanie kartograficzne elipsoidy obrotowej na płaszczyźnie, ułatwiające wykonywanie obliczeń geodezyjnych.

Polecamy również:

 • Ampere – biografia i dokonania

  Andre Marie Ampere urodził się w 1775 r. w Lyonie, we Francji. Jego życie przypadło na niezwykle burzliwy okres w historii. Ampere był bowiem świadkiem wielkiej rewolucji francuskiej, objęcia władzy przez Napoleona, jego potęgi i upadku. Więcej »

 • Archimedes – biografia i dokonania

  Archimedes urodził się około 287 roku p.n.e. w Syrakuzach, w starożytnej Grecji, na terenie dzisiejszych Włoch. Pochodził z rodziny uczonych. Jego ojciec Fidiasz był astronomem. Archimedes uczył się między innymi w szkole Euklidesa w Aleksandrii. Jego wielkim mistrzem i autorytetem był Komon z Samos. Więcej »

 • Antoine Henri Becquerel – biografia i dokonania

  Antoine Henri Becquerel urodził się w 1852 roku w Paryżu. Pochodził z rodziny o długich tradycjach naukowych. Jego dziadek i ojciec byli fizykami, którzy zapisali się w historii nauki chlubnymi osiągnięciami. Więcej »

 • Niels Bohr – biografia i dokonania

  Niels Henrik David Bohr urodził się w 1885 r. w Kopenhadze w Danii. Pochodził z zamożnej rodziny o tradycjach naukowych. Jego ojciec był profesorem fizjologii na Uniwersytecie w Kopenhadze. Więcej »

 • Ludwig Eduard Boltzmann – biografia i dokonania

  Ludwig Eduard Boltzmann urodził się w 1844 roku w Wiedniu. Jego dziadek przeniósł się z Berlina do Wiednia. Fizyk odebrał staranną edukację domową, a potem uczył się w liceum w Linz. Studiował fizykę na Uniwersytecie w Wiedniu, gdzie  następnie pracował jako asystent Josefa Stefana. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 2 =
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43