Michael Faraday – biografia i dokonania

Biografia

Michael Faraday urodził się w 1791 roku w Newington Butts, wówczas wioski w okolicach Londynu. Pochodził z rodziny robotniczej, jego ojciec był kowalem, zaś matka była córką rolnika. Rodzina żyła w bardzo skromnych warunkach. Kiedy Michael Faraday miał trzynaście lat musiał podjąć pracę, żeby finansowo pomóc swoim rodzicom i młodszej siostrze.

Zatrudnił się jako sprzedawca w księgarni George’a Riebau, a następnie przez siedem lat był introligatorem. Praca ta przyczyniła się do rozwoju wielkiej pasji Faradaya, który zaczytywał się w książkach naukowych.

Michael Faraday
Michael Faraday

W 1810 roku przyszły uczony zaczął uczęszczać na wykłady do domu Johna Tatuma, zaś w 1812 zapisał się na wykłady Humphry Davy’ego w Instytucie Królewskim w Londynie. Faraday zaczął zabiegać o poparcie tego naukowca i w 1813 roku udało mu się otrzymać posadę jego asystenta i sekretarza w Instytucie Królewskim.

Młody fizyk wraz ze swoim mistrzem odbył podróż po Europie kontynentalnej poznając największe umysły epoki, między innymi Ampere’a. Wkrótce zaczął wykładać w Towarzystwie Filozoficznym.

W 1816 roku opublikował pierwszą pracę naukową. W 1821 roku ożenił się z Sarą Bernard. W 1824 roku Faraday został wybrany na członka Royal Society mimo sprzeciwu prezesa, jego wielkiego mistrza – Davy’ego.

W 1832 roku otrzymał honorowy tytuł profesora Uniwersytetu w Oxfordzie, zaś rok później Instytutu Królewskiego. Został również członkiem senatu Uniwersytetu Londyńskiego. Faraday zapoczątkował tradycję świątecznych wykładów dla dzieci. Zmarł w 1867 roku.

Dokonania

Faraday był wybitnym chemikiem i fizykiem. Mimo słabej orientacji w zagadnieniach matematycznych udało mu się dokonać imponujących odkryć w zakresie tych dziedzin, a właściwie stworzyć podstawy elektrochemii.

Faraday jako pierwszy opisał zjawisko indukcji elektromagnetycznej, udowodnił jej praktyczne znaczenie i skonstruował pierwszą prądnicę. Odkrycie to miało fundamentalne znaczenie dla wytwarzania prądu i powstania silnika elektrycznego. Śladem jego dokonań podążył James Clerk Maxwell rozwijając dziedzinę elektromagnetyzmu.

Ponadto Farady wyjaśnił elektrolizę. Wprowadził również najważniejsze pojęcia związane z tym zjawiskiem elektroda, anoda, katoda czy elektrolity. Od jego nazwiska jednostkę pojemności elektrycznej nazwano faradem.

Naukowiec prowadził również badania chemiczne. Był pomysłodawcą metody skraplania gazów. Ponadto odkrył węglowodory takie, jak benzen i naftalen.

Polecamy również:

 • Ampere – biografia i dokonania

  Andre Marie Ampere urodził się w 1775 r. w Lyonie, we Francji. Jego życie przypadło na niezwykle burzliwy okres w historii. Ampere był bowiem świadkiem wielkiej rewolucji francuskiej, objęcia władzy przez Napoleona, jego potęgi i upadku. Więcej »

 • Archimedes – biografia i dokonania

  Archimedes urodził się około 287 roku p.n.e. w Syrakuzach, w starożytnej Grecji, na terenie dzisiejszych Włoch. Pochodził z rodziny uczonych. Jego ojciec Fidiasz był astronomem. Archimedes uczył się między innymi w szkole Euklidesa w Aleksandrii. Jego wielkim mistrzem i autorytetem był Komon z Samos. Więcej »

 • Antoine Henri Becquerel – biografia i dokonania

  Antoine Henri Becquerel urodził się w 1852 roku w Paryżu. Pochodził z rodziny o długich tradycjach naukowych. Jego dziadek i ojciec byli fizykami, którzy zapisali się w historii nauki chlubnymi osiągnięciami. Więcej »

 • Niels Bohr – biografia i dokonania

  Niels Henrik David Bohr urodził się w 1885 r. w Kopenhadze w Danii. Pochodził z zamożnej rodziny o tradycjach naukowych. Jego ojciec był profesorem fizjologii na Uniwersytecie w Kopenhadze. Więcej »

 • Ludwig Eduard Boltzmann – biografia i dokonania

  Ludwig Eduard Boltzmann urodził się w 1844 roku w Wiedniu. Jego dziadek przeniósł się z Berlina do Wiednia. Fizyk odebrał staranną edukację domową, a potem uczył się w liceum w Linz. Studiował fizykę na Uniwersytecie w Wiedniu, gdzie  następnie pracował jako asystent Josefa Stefana. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 1 =
Kuba
2015-11-15 17:34:36
Nawet spoko! :)
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24