Johannes Kepler – biografia i dokonania

Biografia

Johannes Kepler urodził się w 1571 roku w Weil der Stadt pod Wirtembergią. Pochodził ze średniozamożnej rodziny. Jego ojciec był handlarzem i prowadził szynk miejski, a potem zaciągnął się do wojska i porzucił rodzinę. Matka zaś była córką karczmarza, zajmowała się zielarstwem i medycyną naturalną.

W 1576 roku Kepler przeniósł się wraz z rodziną do Leonbergu. Ukończył seminarium, a w 1589 roku zaczął studiować teologię na Uniwersytecie w Tybindze. Po studiach otrzymał posadę nauczyciela matematyki i astronomii w Grazu. W 1597 roku ożenił się z zamożną wdową Barbarą Müller. Miał z nią kilkoro dzieci, z których dwójka zmarła.

W 1600 roku, kiedy odmówił przejścia na katolicyzm, został wraz z rodziną wyrzucony z Grazu. Wkrótce udał się do Pragi, gdzie pracował w obserwatorium astronomicznym Tychona Brahe. Po śmierci Brahe Kepler objął po nim posadę cesarskiego matematyka. Jego obowiązki polegały na sporządzaniu dla cesarza Rudolfa astrologicznych prognoz, w tym dotyczących kwestii politycznych. To prestiżowe stanowisko umożliwiło mu dokonanie wielu odkryć astronomicznych. W 1611 roku cesarz Rudolf abdykował na rzecz swojego brata Macieja Habsburga, co pogorszyło warunki pracy Keplera. Wkrótce żona i syn Keplera zmarli.

W 1612 roku Kepler przeniósł się do Linzu, gdzie pracował jako nauczyciel, a rok później ożenił się z Susanną Reuttinger, z którą miał siedmioro dzieci. W 1615 roku matka Keplera, Katarzyna, została oskarżona o czary. Jednak dzięki staraniom uczonego kilkuletni proces zakończył się jej uniewinnieniem. W 1628 roku uczony został doradcą astrologicznym naczelnego wodza cesarza Ferdynanda, Albrechta von Wallensteina. Zmarł w Ratyzbonie w 1630 roku.

Dokonania

Johannes Kepler to jeden z najwybitniejszych astrofizyków w historii nauki. Jego odkrycia przyczyniły się do zrewolucjonizowania wiedzy o kosmosie. Kepler w swoich badaniach opierał się na teorii Mikołaja Kopernika. Jego spojrzenie na wszechświat było mocno nasycone teologią, co widać szczególnie w pierwszym słynnym dziele „Mysterium Cosmographicum”. Był to wzorowany na Koperniku heliocentryczny opis kosmosu, w którym poszczególnym ciałom niebieskim uczony przypisywał cechy nadprzyrodzone (np. Słońce przedstawiał jako Boga). Mimo to dzieło stanowiło jednak wybitne osiągnięcie naukowe.

Równie ważną pracę Keplera  była „Astronomiae Pars Optica” (1604), w której zajmował się prawem załamania światła i rozważał zagadnienia optyczne. Sam skonstruował specjalny teleskop (tzw. teleskop Keplerowski), będący udoskonaloną wersją teleskopu Galileusza.

Najważniejsze twierdzenia opublikował jednak uczony w dziele „Astronomia nova” (1605). Sformułował w nim dwa prawa (prawa Keplera) opisujące ruch planet Układu Słonecznego. Dowiódł, że planety poruszają się po orbitach o eliptycznym kształcie i podał wzór na obliczanie prędkości planet. Ponadto stworzył katalog gwiazd i efemeryd. Wszystkie swoje odkrycia podsumował i wyłożył w postaci spójnej teorii w podręczniku do astronomii „Epitome astronomia Copernicanae” (1617 – 1621). Dzieło to znalazło się w indeksie ksiąg zakazanych przez Kościół. Warto również pamiętać, że Kepler wydawał również bardzo popularne kalendarze astrologiczne.

Polecamy również:

 • Ampere – biografia i dokonania

  Andre Marie Ampere urodził się w 1775 r. w Lyonie, we Francji. Jego życie przypadło na niezwykle burzliwy okres w historii. Ampere był bowiem świadkiem wielkiej rewolucji francuskiej, objęcia władzy przez Napoleona, jego potęgi i upadku. Więcej »

 • Archimedes – biografia i dokonania

  Archimedes urodził się około 287 roku p.n.e. w Syrakuzach, w starożytnej Grecji, na terenie dzisiejszych Włoch. Pochodził z rodziny uczonych. Jego ojciec Fidiasz był astronomem. Archimedes uczył się między innymi w szkole Euklidesa w Aleksandrii. Jego wielkim mistrzem i autorytetem był Komon z Samos. Więcej »

 • Antoine Henri Becquerel – biografia i dokonania

  Antoine Henri Becquerel urodził się w 1852 roku w Paryżu. Pochodził z rodziny o długich tradycjach naukowych. Jego dziadek i ojciec byli fizykami, którzy zapisali się w historii nauki chlubnymi osiągnięciami. Więcej »

 • Niels Bohr – biografia i dokonania

  Niels Henrik David Bohr urodził się w 1885 r. w Kopenhadze w Danii. Pochodził z zamożnej rodziny o tradycjach naukowych. Jego ojciec był profesorem fizjologii na Uniwersytecie w Kopenhadze. Więcej »

 • Ludwig Eduard Boltzmann – biografia i dokonania

  Ludwig Eduard Boltzmann urodził się w 1844 roku w Wiedniu. Jego dziadek przeniósł się z Berlina do Wiednia. Fizyk odebrał staranną edukację domową, a potem uczył się w liceum w Linz. Studiował fizykę na Uniwersytecie w Wiedniu, gdzie  następnie pracował jako asystent Josefa Stefana. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 5 =
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43