Luigi Galvani – biografia i dokonania

Luigi Galvani urodził się w 1737 roku w Bolonii. Jego ojciec był złotnikiem. Rodzina nie należała do rodów arystokratycznych, ale była dobrze sytuowana i mogła sobie pozwolić na wykształcenie syna.

Młody Luigi początkowo miał zostać duchownym, ale zrezygnował z tego zamiaru niedługo przed przyjęciem święceń. Zainteresował się natomiast sztuką, a potem nauką. Ukończył medycynę i filozofię na Uniwersytecie w Bolonii.

W 1762 roku objął stanowisko wykładowcy anatomii na swojej macierzystej uczelni. W tym samym roku ożenił się z Lucią Galeazzi, córką jednego ze swoich profesorów. Zamieszkał w domu Gusmano Galeazzi i wspólnie z nim prowadził badania. Po śmierci teścia w 1775 roku Luigi Galvani otrzymał po nim stanowisko profesorskie.

Luigi Galvani 
Luigi Galvani

Galvani interesował się elektrycznością, szczególnie zaś studiował prace Benjamina Franklina. Podczas przeprowadzania eksperymentów na żabach zauważył, że zetknięcie nerwów tych zwierząt z kawałkiem metalu powoduje skurcz mięśni. Zjawisko to opisał jako wyładowania elektryczne. Jego odkrycie stało się inspiracją dla Alessandra Volty, który kontynuował te badania i starał się logicznie wytłumaczyć bioelektryczność.

Galvani dzięki swoim obserwacjom stał się prekursorem dziedziny wiedzy zwanej elektrochemią. Udało mu się zaobserwować, że w tkankach zwierzęcych zachodzą zjawiska elektryczne. Twierdzenia te zawarł w łacińskim dziele „Komentarz na temat siły elektrycznej powodującej ruchy mięśni”. Praca ta została opublikowana w 1791 roku w siódmym tomie materiałów Instytutu Nauk w Bolonii.

W 1797 roku, kiedy Napoleon utworzył Republikę Cisalpińską, Galvani odmówił złożenia przysięgi na wierność nowym władcom, dlatego wyrzucono go z uniwersytetu i pozbawiono środków finansowych na dalsze badania. Naukowiec zmarł w Bolonii w domu swojego brata w 1798 roku.

Od nazwiska Galvaniego pochodzi nazwa galwanizacji, a więc wytwarzania powłok za pomocą metod elektrolitycznych czy galwanometru. Galwanometr to urządzenie magnetoelektryczne do mierzenia natężenia pola elektrycznego.

Polecamy również:

 • Ampere – biografia i dokonania

  Andre Marie Ampere urodził się w 1775 r. w Lyonie, we Francji. Jego życie przypadło na niezwykle burzliwy okres w historii. Ampere był bowiem świadkiem wielkiej rewolucji francuskiej, objęcia władzy przez Napoleona, jego potęgi i upadku. Więcej »

 • Archimedes – biografia i dokonania

  Archimedes urodził się około 287 roku p.n.e. w Syrakuzach, w starożytnej Grecji, na terenie dzisiejszych Włoch. Pochodził z rodziny uczonych. Jego ojciec Fidiasz był astronomem. Archimedes uczył się między innymi w szkole Euklidesa w Aleksandrii. Jego wielkim mistrzem i autorytetem był Komon z Samos. Więcej »

 • Antoine Henri Becquerel – biografia i dokonania

  Antoine Henri Becquerel urodził się w 1852 roku w Paryżu. Pochodził z rodziny o długich tradycjach naukowych. Jego dziadek i ojciec byli fizykami, którzy zapisali się w historii nauki chlubnymi osiągnięciami. Więcej »

 • Niels Bohr – biografia i dokonania

  Niels Henrik David Bohr urodził się w 1885 r. w Kopenhadze w Danii. Pochodził z zamożnej rodziny o tradycjach naukowych. Jego ojciec był profesorem fizjologii na Uniwersytecie w Kopenhadze. Więcej »

 • Ludwig Eduard Boltzmann – biografia i dokonania

  Ludwig Eduard Boltzmann urodził się w 1844 roku w Wiedniu. Jego dziadek przeniósł się z Berlina do Wiednia. Fizyk odebrał staranną edukację domową, a potem uczył się w liceum w Linz. Studiował fizykę na Uniwersytecie w Wiedniu, gdzie  następnie pracował jako asystent Josefa Stefana. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 3 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23