Wacław Sierpiński – biografia i dokonania

Biografia

Wacław Sierpiński urodził się w Warszawie w 1882 roku. Pochodził z rodziny inteligenckiej, jego ojciec był lekarzem. Ukończył Gimnazjum Klasyczne w Warszawie, a następnie studiował na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim.

Po uzyskaniu dyplomu dostał posadę nauczyciela matematyki i fizyki w IV Gimnazjum Żeńskim. W 1905 roku zaangażował się w strajk szkolny, a następnie opuścił Warszawę i wyjechał do Krakowa. Tam kontynuował edukację i w 1906 roku uzyskał stopień doktora filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Wacław Sierpiński
Wacław Sierpiński


Następnie wrócił do Warszawy i pracował jako nauczyciel. Wykładał między innymi na Wyższych Kursach Naukowych. W 1907 roku odbył podróż do Getyngi. Rok później uzyskał habilitację na Uniwersytecie Lwowskim, gdzie następnie dostał pracę wykładowcy.  

W 1910 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 1917 roku mianowano go członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności.

Podczas I wojny światowej Sierpiński był internowany na Białorusi. W 1915 roku udało mu się przedostać do Moskwy, gdzie pracował naukowo. Po wojnie przez krótki okres wykładał na Uniwersytecie Lwowskim, a następnie został zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim. W 1919 roku został profesorem zwyczajnym.

Uczony współtworzył Polską Szkołę Matematyczną, był inicjatorem czasopisma „Fundamenta Mathematicae”. Ponadto organizował I Kongres Matematyków Słowiańskich w Warszawie w 1929 roku, był prezesem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

II wojnę światową Sierpiński spędził w Warszawie, pracując jako urzędnik magistratu polskiego. Prowadził również tajne nauczanie. Po powstaniu warszawskim znalazł się w Krakowie. Po wojnie krótko pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim, a potem wrócił na Uniwersytet Warszawski.

Pracował w Polskiej Akademii Nauk, był przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu. Warto pamiętać, że w 1964 roku podpisał „List 34” będący protestem przeciw cenzurze. Był naukowcem docenianym i nagradzanym na całym świecie, między innymi był członkiem Akademii Nauk w Paryżu, w Bułgarii, Holandii, Niemczech. Zmarł w Warszawie w 1969 roku.

Dokonania

Sierpiński, jeden z najwybitniejszych polskich matematyków, zajmował się różnymi działami matematyki. Interesował się teorią liczb, analizą matematyczną, teorią mnogości, topologią czy teorią funkcji rzeczywistych. Pracował nad tak zwanym aksjomatem wyboru należącym do teorii mnogości.

Ponadto wiele miejsca poświęcił rozważaniom na temat hipotezy continuum, skupiającej się na mocy zbiorów liczb naturalnych i liczb rzeczywistych. Matematyka zawdzięcza mu takie pojęcia, jak trójkąt Sierpińskiego i dywan Sierpińskiego (będące rodzajami fraktali). Wyróżnia się także przestrzeń Sierpińskiego i liczby Sierpińskiego.

Polecamy również:

 • Niels Henrik Abel – biografia i dokonania

  Niels Henrik Abel urodził się w 1802 roku w Findo w okolicach Stavanger, na terenie Norwegii. Jego ojciec był teologiem i filozofem oraz pastorem. Ponadto zaś angażował się w polityczną walkę na rzecz niepodległości Norwegii. Więcej »

 • Archimedes – biografia i dokonania

  Archimedes urodził się około 287 roku p.n.e. w Syrakuzach, w starożytnej Grecji, na terenie dzisiejszych Włoch. Pochodził z rodziny uczonych. Jego ojciec Fidiasz był astronomem. Archimedes uczył się między innymi w szkole Euklidesa w Aleksandrii. Jego wielkim mistrzem i autorytetem był Komon z Samos. Więcej »

 • Stefan Banach – biografia i dokonania

  Stefan Banach urodził się w Krakowie w 1892 roku. Pochodził z rodziny góralskiej – jego ojciec, Stefan Greczek, służył w armii austriackiej, a potem pracował jako urzędnik. Więcej »

 • Thomas Bayes – biografia i dokonania

  Thomas Bayes urodził się w Londynie w 1701 roku. Przyszedł na świat jako syn Joshuy Beyesa i Anny Carpenter. Jego ojciec był jednym z pierwszych w Anglii pastorów wyznania protestanckiego nie-anglikańskiego (tak zwanego nonkonformizmu). Więcej »

 • Daniel Bernoulli – biografia i dokonania

  Daniel Bernoulli urodził się w 1700 roku w Groningen na terenie dzisiejszej Holandii w  rodzinie o ugruntowanych tradycjach naukowych. Jego ojciec i wuj byli znanymi matematykami. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42