Richard Dedekind – biografia i dokonania

Biografia

Richard Dedekind urodził się w 1831 roku w Brunszwiku. Jego ojciec był profesorem na Uniwersytecie w Brunszwiku, zaś matka była córką profesora tej samej uczelni. Richard był najmłodszym z czworga rodzeństwa.

Ukończył Collegium Carolinum w rodzinnym mieście. Szkoła ta stanowiła miała status pośredni między szkołą średnią a wyższą uczelnią. Dedekind zaczął do niej uczęszczać w wieku 16 lat.

W 1850 roku zapisał się na Uniwersytet w Getyndze. Podczas studiów słuchał wykładów Carla Friedricha Gaussa. Pod jego kierunkiem obronił również rozprawę doktorską na temat twierdzenia Eulera z zakresu teorii liczb.

Richard Dedekind
Richard Dedekind

Uniwersytet w Getyndze nie był jednak wówczas czołowym ośrodkiem w rozwoju badań matematycznych. Z tego powodu naukowiec musiał samodzielnie uzupełniać swoje braki w zakresie najnowszych kierunków badań.

W 1854 roku uzyskał habilitację. W tym czasie przyjaźnił się z Berhardem Riemannem, który równocześnie z nim uzyskał stopień doktora habilitowanego. Następnie Dedekind został wykładowcą geometrii i teorii prawdopodobieństwa na Uniwersytecie w Getyndze. Po śmierci Gaussa kierownikiem katedry matematyki w Getyndze został Peter Gustav Dirichlet, z którym Dedekind zawarł bliską przyjaźń. W 1858 roku naukowiec dzięki poparciu profesora uzyskał posadę na Politechnice w Zurychu.

W 1859 roku odbył podróż do Berlina wraz z Reimannem z okazji wybrania przyjaciela na członka Berlińskiej Akademii Nauk. W 1862 roku Dedekind otrzymał posadę profesora w Wyższej Szkole Technicznej w Brunszwiku, która powstała w wyniku przekształcenia Collegium Carolinum. Tam pracował aż do emerytury w 1894 roku.

Bardzo ciężko przeżył śmierć swojego ojca. Po tym traumatycznym wydarzeniu długo chorował. Podczas jednych ze swoich wakacji poznał Georga Cantora, matematyka, który wywarł duży wpływ na jego działalność naukową.

Był członkiem między innymi Berlińskiej Akademii Nauk oraz Paryskiej Akademii Nauk. Został odznaczony doktoratem honoris causa Uniwersytetów w Oslo, Zurichu i w Brunszwiku. Uczony zmarł w Brunszwiku w 1916 roku.

Dokonania

Dedekind to jeden z najsłynniejszych niemieckich matematyków. Jego wkład w tej dziedzinie obejmował prace nad teorią liczb („Ciągłość i liczby niewymierne”, „Czym są i co znaczą liczby”). Podał definicję zbioru nieskończonego.

Ponadto był on autorem pojęć takich, jak pierścień Dedekinda oraz algebraiczne pojęcie grupy. Pracował także nad aksjomatami liczb rzeczywistych.

Polecamy również:

 • Niels Henrik Abel – biografia i dokonania

  Niels Henrik Abel urodził się w 1802 roku w Findo w okolicach Stavanger, na terenie Norwegii. Jego ojciec był teologiem i filozofem oraz pastorem. Ponadto zaś angażował się w polityczną walkę na rzecz niepodległości Norwegii. Więcej »

 • Archimedes – biografia i dokonania

  Archimedes urodził się około 287 roku p.n.e. w Syrakuzach, w starożytnej Grecji, na terenie dzisiejszych Włoch. Pochodził z rodziny uczonych. Jego ojciec Fidiasz był astronomem. Archimedes uczył się między innymi w szkole Euklidesa w Aleksandrii. Jego wielkim mistrzem i autorytetem był Komon z Samos. Więcej »

 • Stefan Banach – biografia i dokonania

  Stefan Banach urodził się w Krakowie w 1892 roku. Pochodził z rodziny góralskiej – jego ojciec, Stefan Greczek, służył w armii austriackiej, a potem pracował jako urzędnik. Więcej »

 • Thomas Bayes – biografia i dokonania

  Thomas Bayes urodził się w Londynie w 1701 roku. Przyszedł na świat jako syn Joshuy Beyesa i Anny Carpenter. Jego ojciec był jednym z pierwszych w Anglii pastorów wyznania protestanckiego nie-anglikańskiego (tak zwanego nonkonformizmu). Więcej »

 • Daniel Bernoulli – biografia i dokonania

  Daniel Bernoulli urodził się w 1700 roku w Groningen na terenie dzisiejszej Holandii w  rodzinie o ugruntowanych tradycjach naukowych. Jego ojciec i wuj byli znanymi matematykami. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 1 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42