Stopy metali – definicja, rodzaje, zastosowanie

Stopy metali- definicja

Stop to mieszanina lub roztwór stały dwóch lub więcej pierwiastków metalicznych. Stop może być homogenicznym roztworem stałym, mieszaniną oddzielnych faz metalicznych lub związkiem międzymetalicznym bez wyraźnych granic faz, może też zawierać jednocześnie więcej niż jedną z wymienionych form. Stopy metali charakteryzują się lepszymi właściwościami fizykochemicznymi i mechanicznymi niż czyste pierwiastki, ważną cechą stopów jest zachowanie metalicznego charakteru.

Stopy metali- otrzymywanie

Stopy metali otrzymuje się poprzez zmieszanie składników stopu w odpowiednio dobranych proporcjach i stopienie ich tak, aby powstała jednorodna ciecz, będąca mieszaniną składników, do ciekłej mieszaniny podstawowych składników dodawane są zazwyczaj dalsze dodatki stopowe, które rozpuszczają się w cieczy. Dodatkami tymi mogą być zarówno pierwiastki metaliczne, jak i niemetale, takie jak np. węgiel czy krzem. Gdy ciekły stop ochładza się, ulega on zestaleniu (krystalizuje). Zestalony stop może mieć własności znacząco odmienne od wyjściowych metali, zazwyczaj po zestaleniu poddawany jest dalszej obróbce, mechanicznej, termicznej lub chemicznej.

Stopy metali- rodzaje, zastsowanie

Wśród najważniejszych stopów wykorzystywanych w technice można wymienić stal, brąz, mosiądz, stopy aluminium, czy stopy metali szlachetnych. Skład stopów podaje się zazwyczaj w procentach wagowych. Nazwy, przykładowe składy oraz zastosowania wybranych stopów podano w tabeli 1.

Nazwa stopu

skład

Przykłady zastosowania

Stal węglowa

Fe 97,5-99,5%, Mn do 1,65%, C 0,14-1,04%

Podstawowy materiał konstrukcyjny, stosunkowo podatny na korozję

Stal chromowo-molibdenowa

C 0,18-0,64%, Cr 0,40-1.10%, Mo 0,08-0,30%, Mn 0,70-1,10%

Stal o dobrych właściwościach mechanicznych i nieco wyższej odporności na korozje

 żeliwo

Fe 93-97%,  C 2,1-4%, Si 1-3%

Produkcja kaloryferów, pieców, obudowy samochodowej skrzyni biegów

Brąz

88% Cu, 12% Sn (przykładowy skład)

Produkcja instrumentów muzycznych, rzeźbiarstwo i inne dziedziny sztuki, odlewanie metali

Mosiądz

Cu 60-95%, Zn 5-40%, Sn 0-40%, Pb 0-5% oraz inne metale

Armatura przemysłowa odporna na korozję, armatura i osprzęt statków narażony na kontakt z wodą morską

Duraluminium

Al 84-97,5%, Cu 2-5%, Mn 0,3-1%, Mg 0,15-1,8%, Fe, Si i inne pierwiastki (łacznie do 8%)

Lekki stop konstrukcyjny odporny na korozję, stosowany m. in. w przemyśle lotniczym i samochodowym

 

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 4 =
fuzy
2017-10-01 09:08:51
najs
Ostatnio komentowane
jkuiu
jy • 2020-11-26 17:35:54
kjb
lo • 2020-11-26 16:52:00
a jacy bohaterowie tego nie było napisane
Werika • 2020-11-26 14:21:09
i
kuba • 2020-11-26 14:18:32
elorer
eluwina • 2020-11-26 13:50:23