Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X

Nazewnictwo związków nieorganicznych

Ostatnio komentowane
e
essa • 2020-02-22 20:02:53
zupa je
pupa • 2020-02-22 16:10:06
Pawle, dziękujemy za zwrócenie uwagi - tekst został już poprawiony.
ADMIN • 2020-02-21 08:23:54
Dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony.
ADMIN • 2020-02-21 08:31:24
Fajne ale lepiej jak by było w podpunktach ! Fajna Stronka KC !
Filut • 2020-02-20 19:33:52
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Istnieje szereg systemów nazewnictwa związków nieorganicznych. Oprócz systematycznej nomenklatury wprowadzonej przez Międzynarodową Unię Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC, ang. International Union of Pure and Applied Chemistry), funkcjonują również inne systemy oraz nazwy zwyczajowe.

Systematyczne nazwy związków chemicznych można tworzyć według trzech podstawowych systemów: dla związków binarnych (dwupierwiastkowych), dla związków kompleksowych oraz systemu substytucji.

W systemie dla związków binarnych, związek chemiczny dzielimy na dwie części, „elektroujemną” (anionową) i elektrododatnią (kationową). W związkach jonowych część elektrododatnia odpowiada kationowi (kationom) natomiast część elektroujemna – anionowi (anionom). Nazwę związku tworzymy z dwóch członów, określających te części – pierwszy człon określa część elektroujemną, a drugi – elektrododatnią. Pierwszy człon tworzymy dodając do nazwy pierwiastka końcówkę –ek, np. tlen - tlenek, wodór - wodorek, chlor - chlorek, siarka - siarczek, z odpowiednią modyfikacją jeśli trzeba (siarka - siarczek). Drugi człon stanowi nazwa drugiego pierwiastka w dopełniaczu (sód – sodu, wodór – wodoru, miedź – miedzi) lub przymiotnik utworzony

Polecamy również:

 • Wzory Lewisa

  Wzory Lewisa to rodzaj wzorów strukturalnych, w których pojedyncze elektrony walencyjne zapisywane są jako kropki, natomiast pary elektronowe, które tworzą wiązania chemiczne – jako kreski. Wzory Lewisa podobne są do wzorów kropkowych, w których wszystkie elektrony oznaczone... Więcej »

 • Rezonans chemiczny (mezomeria) – definicja, właściwości, przykłady

  Pojęcie mezomerii wprowadził C. K Ingold. Istnieje wiele cząsteczek, których nie da się zapisać przy pomocy jednego wzoru strukturalnego. Mezomeria jest to kilka struktur tego samego związku. Więcej »

 • Ładunek formalny

  Kiedy atomy w związkach chemicznych tworzą wiązania nieodpowiadające ich "standardowej" wartościowości można wesprzeć się pojęciem ładunku formalnego. Ładunek formalny odpowiada ładunkowi jaki pozostałby na atomie, gdyby wszystkie wiązania kowalencyjne uległy zerwaniu, natomiast elektrony tworzące wiązania zostały... Więcej »

 • Kształty cząsteczek

  Okreslenie ksztaltu cząsteczki wymaga znajomości zasad powstawania orbitali molekularnych oraz ułożenia orbitali atomowych. Pozwala to przewidzieć wartość kątów w tworzonych wiązaniach. Jedną z metod przewidywania kształtu cząsteczki jest metoda VSEPR (metoda ta została opisana w osobnym temacie),... Więcej »

Komentarze (0)
4 + 1 =