Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Rezonans chemiczny (mezomeria) – definicja, właściwości, przykłady

Rezonans chemiczny (mezomeria) – definicja, właściwości

Pojęcie mezomerii wprowadził C. K Ingold. Istnieje wiele cząsteczek, których nie da się zapisać przy pomocy jednego wzoru strukturalnego. Mezomeria jest to kilka struktur (zgodnie z zasadmi Lewisa i Kossela) tego samego związku. W rzeczywistości żaden z mezomerów nie istnieje natomiast wzory wyrażają graniczne struktury w obrebie których elektrony są rozproszone,  rezonans między poszczególnymi strukturami to nie są szybkie oscylacje. Ważne jest aby zdawać sobie sprawę, że mezomeria nie jest rodzajem izomerii. 

Rezonans chemiczny (mezomeria) – przykłady

Najbardziej zanymi strukturami mezomerycznymi są wzory benzenu wg. Kekulego.

Wzór taki chociaż nie oddaje rzeczywistej struktury benzenu (zdelokalizowanych elektronów) jest często stosowany ponieważ pozwala napisać mechanizm reakcji.

Kolejnym przykladem rezonansu między równowaznymi strukturami jest  strukturalny wzór anionu węglanowego.

Doświadczalnie wykazano, że wszystkie trzy długości wiązań w węgiel tlen są takie same, mówimy tutaj o rezonansie i zaznaczamy to za pomocą strałek z dwoma grotami.

Istnieje teakże zjawisko rezonansu w cząsteczkach, które nie są równoważne ale wyglądają jednakowo prawdopodobnie, przykładem jest tlenek azotu N _{2} O (1), CO (2)  lub ozon O _{3}  (3).

1).

2).

3).

 

Oprócz wymienionych cząsteczk warto wspomnieć o rezonansie w związkach aromatycznych takich jak antracen, pirol, tiofen, naftalen, pirydyna, czy tlenkau siarki SO _{3} .

Zobacz również

 • Nazewnictwo związków nieorganicznych

  Istnieje szereg systemów nazewnictwa związków nieorganicznych. Oprócz systematycznej nomenklatury wprowadzonej przez Międzynarodową Unię Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC, ang. International Union of Pure and Applied Chemistry), funkcjonują również inne systemy oraz nazwy zwyczajowe.

  Więcej
 • Wzory Lewisa

  Wzory Lewisa to rodzaj wzorów strukturalnych, w których pojedyncze elektrony walencyjne zapisywane są jako kropki, natomiast pary elektronowe, które tworzą wiązania chemiczne – jako kreski. Wzory Lewisa podobne są do wzorów kropkowych, w których wszystkie elektrony oznaczone są za pomocą kropek lub wzo...

  Więcej
 • Ładunek formalny

  Kiedy atomy w związkach chemicznych tworzą wiązania nieodpowiadające ich "standardowej" wartościowości można wesprzeć się pojęciem ładunku formalnego. Ładunek formalny odpowiada ładunkowi jaki pozostałby na atomie, gdyby wszystkie wiązania kowalencyjne uległy zerwaniu, natomiast elektrony tworzące wiązania zostały podzielone r&o...

  Więcej
 • Kształty cząsteczek

  Okreslenie ksztaltu cząsteczki wymaga znajomości zasad powstawania orbitali molekularnych oraz ułożenia orbitali atomowych. Pozwala to przewidzieć wartość kątów w tworzonych wiązaniach. Jedną z metod przewidywania kształtu cząsteczki jest metoda VSEPR (metoda ta została opisana w osobnym temacie), równie powszechnie stoso...

  Więcej

Losowe zadania

 • Ogniskowa zwierciadła

  Oblicz ogniskową zwierciadła sferycznego wklęsłego, jeżeli odległość pomiędzy przedmiotem a obrazem wytworzonym przez to zwierciadło wynosi 30 cm, a uzyskany obraz jest czterokrotnie powiększony, rzeczywisty i odwrócony.

  0 Odpowiedz Więcej
 • Określanie wieku drzew

  Do określania wieku drzew stosuje się metodę zliczania słojów przyrostu rocznego. Czy wiek drzewa każdej szerokości geograficznej można tak ocenić? Krótko wyjaśnij odpowiedź.

  0 Odpowiedz Więcej
 • Tekst użytkowy czy tekst literacki?

  Określ, które z podanych gatunków piśmiennictwa są tekstami użytkowymi, a które tekstami literackimi. Artykuł Opowiadanie Wiersz Zaproszenie Instrukcja Bajka List oficjalny Powieść Przepis kulinarny Ogłoszenie

  0 Odpowiedz Więcej
 • Naszkicuj wykres zależności szybkości reakcji w funkcji czasu

  W zamkniętym reaktorze o objętości 1 dm3 prowadzono reakcję syntezy amoniaku ze stechiometrycznych ilości wodoru i azotu. Podczas prowadzenia procesu utrzymywano temperaturę 670 K, jednocześnie mierząc zmiany stężenia reagentów i produktu w czasie trwania reakcji oraz po jej zakończeniu. Zapisz równania reakcji przebiegaj...

  0 Odpowiedz Więcej
 • Ustal reakcję redoks dla tlenku azotu(IV)

  Uzgodnij poniższą reakcję redoks, określ jaki to typ reakcji i wyjaśnij na czym polega. Wskaż utleniacz i reduktor. Określ stopnień utlenienia azotu w każdej cząsteczce. NO2 + OH- → NO3- + NO2- + H2O

  0 Odpowiedz Więcej
Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 3 =
Studentstomy
2015-11-16 15:30:01
Coś wybitnego :-)
Ostatnio komentowane
słabe
nikt • 2020-05-30 19:12:15
dzięki
x • 2020-05-30 14:53:22
święta prawda
kox pvp 2005 • 2020-05-30 14:30:25
Całkiem przydatne, dzięki!
Netrosiak • 2020-05-30 14:20:40
dzięki
smile7002 • 2020-05-30 09:10:35