Rezonans chemiczny (mezomeria) – definicja, właściwości, przykłady

Rezonans chemiczny (mezomeria) – definicja, właściwości

Pojęcie mezomerii wprowadził C. K Ingold. Istnieje wiele cząsteczek, których nie da się zapisać przy pomocy jednego wzoru strukturalnego. Mezomeria jest to kilka struktur (zgodnie z zasadmi Lewisa i Kossela) tego samego związku. W rzeczywistości żaden z mezomerów nie istnieje natomiast wzory wyrażają graniczne struktury w obrebie których elektrony są rozproszone,  rezonans między poszczególnymi strukturami to nie są szybkie oscylacje. Ważne jest aby zdawać sobie sprawę, że mezomeria nie jest rodzajem izomerii. 

Rezonans chemiczny (mezomeria) – przykłady

Najbardziej zanymi strukturami mezomerycznymi są wzory benzenu wg. Kekulego.

Wzór taki chociaż nie oddaje rzeczywistej struktury benzenu (zdelokalizowanych elektronów) jest często stosowany ponieważ pozwala napisać mechanizm reakcji.

Kolejnym przykladem rezonansu między równowaznymi strukturami jest  strukturalny wzór anionu węglanowego.

Doświadczalnie wykazano, że wszystkie trzy długości wiązań w węgiel tlen są takie same, mówimy tutaj o rezonansie i zaznaczamy to za pomocą strałek z dwoma grotami.

Istnieje teakże zjawisko rezonansu w cząsteczkach, które nie są równoważne ale wyglądają jednakowo prawdopodobnie, przykładem jest tlenek azotu N _{2} O (1), CO (2)  lub ozon O _{3}  (3).

1).

2).

3).

 

Oprócz wymienionych cząsteczk warto wspomnieć o rezonansie w związkach aromatycznych takich jak antracen, pirol, tiofen, naftalen, pirydyna, czy tlenkau siarki SO _{3} .

Polecamy również:

 • Nazewnictwo związków nieorganicznych

  Istnieje szereg systemów nazewnictwa związków nieorganicznych. Oprócz systematycznej nomenklatury wprowadzonej przez Międzynarodową Unię Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC, ang. International Union of Pure and Applied Chemistry), funkcjonują również inne systemy oraz nazwy zwyczajowe. Więcej »

 • Wzory Lewisa

  Wzory Lewisa to rodzaj wzorów strukturalnych, w których pojedyncze elektrony walencyjne zapisywane są jako kropki, natomiast pary elektronowe, które tworzą wiązania chemiczne – jako kreski. Wzory Lewisa podobne są do wzorów kropkowych, w których wszystkie elektrony oznaczone... Więcej »

 • Ładunek formalny

  Kiedy atomy w związkach chemicznych tworzą wiązania nieodpowiadające ich "standardowej" wartościowości można wesprzeć się pojęciem ładunku formalnego. Ładunek formalny odpowiada ładunkowi jaki pozostałby na atomie, gdyby wszystkie wiązania kowalencyjne uległy zerwaniu, natomiast elektrony tworzące wiązania zostały... Więcej »

 • Kształty cząsteczek

  Okreslenie ksztaltu cząsteczki wymaga znajomości zasad powstawania orbitali molekularnych oraz ułożenia orbitali atomowych. Pozwala to przewidzieć wartość kątów w tworzonych wiązaniach. Jedną z metod przewidywania kształtu cząsteczki jest metoda VSEPR (metoda ta została opisana w osobnym temacie),... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 4 =
Studentstomy
2015-11-16 15:30:01
Coś wybitnego :-)
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23