Ładunek formalny

Ładunek formalny = liczba elektronów walencyjnych w obojętnym atomie - liczba elektronów niewiążących- 1/2 liczby elektronów w istniejących wiązaniach.

Ładunek formalny różni się zasadniczo od stopnia utlenienia: w stopniu utlenienia elektrony przypisywane są bardziej elektroujemnemu atomowi natomiast w ładunku formalnym do obu atomów po równo. Należy jednak pamiętać, że nie można tych liczb traktować jako realistycznego oszacowania ładunku elektrycznego na atomach. Ładunek formalny jest bardzo pomocny przy tworzeniu wzorów strukturalnych zwłaszcza w chemii organicznej. Na przykład węgiel trójwatrtościowy występuje w karbokationie C ^{+  (ma niepełny oktet elektronowy jest izoelektronowy z barem) oraz w karboanionie C ^{-} (który z koleji jest izoelektronowy z azotem i ma wolną pare elektronową).

Aby ocenić prawidłowość proponowanej struktury warto pamiętać o kilku podstawowych regułach:

- o ile da się narysować struktury bez ładunków formalnych to są one uprzywilejowane

- struktury w których ładunki formalne wykraczają poza +/- 1 są mało korzystne

- ładunki formalne ujemne przypisuje się atomom bardziej elektroujemnym, a ładunki dodatnie- elektrododatnim

Poniżej przedstwaiono wzór strukturalny dla N _{2} O oraz podano ładunki formalne dla dwóch jego struktur rezonansowych.

Polecamy również:

 • Nazewnictwo związków nieorganicznych

  Istnieje szereg systemów nazewnictwa związków nieorganicznych. Oprócz systematycznej nomenklatury wprowadzonej przez Międzynarodową Unię Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC, ang. International Union of Pure and Applied Chemistry), funkcjonują również inne systemy oraz nazwy zwyczajowe. Więcej »

 • Wzory Lewisa

  Wzory Lewisa to rodzaj wzorów strukturalnych, w których pojedyncze elektrony walencyjne zapisywane są jako kropki, natomiast pary elektronowe, które tworzą wiązania chemiczne – jako kreski. Wzory Lewisa podobne są do wzorów kropkowych, w których wszystkie elektrony oznaczone... Więcej »

 • Rezonans chemiczny (mezomeria) – definicja, właściwości, przykłady

  Pojęcie mezomerii wprowadził C. K Ingold. Istnieje wiele cząsteczek, których nie da się zapisać przy pomocy jednego wzoru strukturalnego. Mezomeria jest to kilka struktur tego samego związku. Więcej »

 • Kształty cząsteczek

  Okreslenie ksztaltu cząsteczki wymaga znajomości zasad powstawania orbitali molekularnych oraz ułożenia orbitali atomowych. Pozwala to przewidzieć wartość kątów w tworzonych wiązaniach. Jedną z metod przewidywania kształtu cząsteczki jest metoda VSEPR (metoda ta została opisana w osobnym temacie),... Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 2 + 2 =
ADMIN
2015-07-09 08:02:18
Bardzo dziękujemy za uwagę. Błąd poprawiony.
gość
2015-06-30 18:40:20
w ostatnim zdaniu powinno być "dwóch" a nie "dwuch" :)
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24