Zadanie z pomiarem stanu wody w rzece

Na poniższej rycienie przedstawiono w sposób schematyczny stan wody w jednej z rzek. Odczytaj z niej poziomy wody (z dokładnością do 1 cm) oraz oblicz różnicę z obydwu pomiarów. Spróbuj wskazać, jaka może być przyczyna odnotowanej zmiany oraz podaj nazwę przyrządu służącego do tego typu pomiarów.

 

Stan wody na rzece w dniu 1 marca (po lewej) oraz 20 kwietnia (po prawej)_Zadanie z pomiarem stanu wody w rzece   Stan wody na rzece w dniu 1 marca (po lewej) oraz 20 kwietnia (po prawej)_Zadanie z pomiarem stanu wody w rzece

Ryc. Stan wody na rzece w dniu 1 marca (po lewej) oraz 20 kwietnia (po prawej)

Źródło: opracowanie własne

Studia Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Patryk Ekspert eSzkola.pl
27.03.2021 13:40

Przedstawiony na rycinie przyrząd służący do odczytów stanu wody to łata wodowskazowa (wodowskaz).


W dniu 1 marca stan według odczytu z wodowskazu wynosił 157 cm

W dniu 20 kwietnia stan według odczytu z wodowskazu wynosił 198 cm


Różnica stanu wody pomiędzy 1 marca, a 20 kwietnia wyniosła 198 - 157 = 41 cm


Prawdopodobną przyczyną odnotowanego wzrostu stanu wody o 41 cm, zważywszy na porę roku, mogą być roztopy pokrywy śnieżnej.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: