Oblicz ile zanieczyszconego węgliku wapnia potrzeba do otrzymania etynu

Zapisz reakcję otrzymywania etynu z karbidu, a następnie oblicz ile g węgliku wapnia zawierającego 10% zanieczyszczeń należy użyć w celu otrzymania 1 m3 etynu.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.06.2020 15:11

Zapisanie równania reakcji otrzymywania etynu  karbidu:

CaC2 + 2 H2O → C2H2 + Ca(OH)2

Obliczamy masę karbidu potrzebną do otrzymania 1 m3 etynu:

MCaC2 = 64 g/mol

64 g CaC2 – 22,4 dm3 C2H2

x g CaC2 – 1000 dm3 C2H2

x = 2857,1 g CaC2

Do otrzymania 1 m3 etynu potrzeba 2857,1 g karbidu. Jest to ilość czystego substratu potrzebna do otrzymania żądanej ilości produkty, my natomiast dysponujemy surowcem zawierającym 10% zanieczyszczeń, a zatem musimy użyć 10% nadmiaru:

2857,1 × 110% = 3142,8 g CaC2

 

Odpowiedź: Aby otrzymać 1 m3 etynu należy użyć 3142,8 g karbidu.

Dzięki! 5
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza