Jak otrzymać tlenki?

Tlenki można otrzymywać na wiele różnych sposobów:

  • w reakcji spalania pierwiastków w tlenie, np. 2Mg + O2 → 2MgO
  • w reakcji rozkładu soli nietrwałych kwasów tlenowych, np. Na2SO3 → Na2O + SO2
  • w reakcji utleniania metali (aluminotermia), np. Cr2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Cr
  • w reakcji kwasu utleniającego z reduktorem, np. 3C + 4HNO3 → 3CO2 + 4NO + 2H2O
  • w wyniku utleniania niższych tlenków, np. 2NO + O2 → 2NO2
  • w wyniku redukcji wyższych tlenków, np. Fe2O3 + C → 2FeO + CO
  • w wyniku rozkładu tlenków, np. 4MnO2 → 2Mn2O3 + O2
  • w wyniku dysproporcjonowania tlenków, np. N2O3 → NO + NO2
  • w wyniku rozkładu niektórych wodorotlenków, np. 2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O
  • w wyniku rozkładu nietrwałych kwasów tlenowych, np. H2CO3 → CO2↑ + H2O
Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
???
??? • 2020-09-23 19:46:43
nie wiem
linia brzegowa(półwyspy, wyspy, morza i oceany) • 2020-09-23 16:23:59
ez
tak o • 2020-09-23 15:28:13
adł w końcu stoła, Podparł się w boki jak basza: »Hulaj dusza! hulaj!« woła, Ś...
 Jedzą, piją, lulki palą, Tańce, hulanka, swawola; Ledwie karczmy nie rozwalą, Cha, cha! chi, chi! hejża! hola!  Twardowski si • 2020-09-23 09:50:19
dzięki wielkie!
xayoo • 2020-09-21 12:24:47