Zbigniew Herbert - biografia i twórczość

Zbigniew Herbert biografia
Zbigniew Herbert

Zbigniew Herbert (1924-1998) – poeta, eseista, dramaturg. Naukę rozpoczął w lwowskim Gimnazjum im. Jana Kazimierza, jednak jego edukację szybko przerwała wojna. Herbert kontynuuje ją na tajnych kompletach i uzyskuje maturę w 1943 roku. Potem próbuje sił na studiach polonistycznych na działającym w konspiracji Uniwersytecie Jana Kazimierza, ale z powodu zbliżającego się frontu musi je przerwać.

W trakcie wojny jest żołnierzem AK. Po 1945 r. kontynuuje edukację, co przynosi mu tytuł magistra nauk ekonomicznych, a także magistra praw. Przez pewien czas studiuje filozofię w Toruniu, a następnie w Warszawie. Od początku jest przeciwnikiem komunizmu, co skutkuje wieloma trudnościami związanymi z publikowaniem. Herbert nawiązuje współpracę z kilkoma czasopismami: „Słowo Powszechne”, „Dziś i Jutro”, „Tygodnik Powszechny”, „Przegląd Powszechny” (później także „Twórczość”), do których pisuje najczęściej pod pseudonimem.

Jego debiutancki tomik pt.: „Struna światła” ukazuje się w roku 1956. W międzyczasie Herbert podejmuje się różnych prac zarobkowych: w sklepie, Nauczycielskiej Spółdzielni Pracy, w Biurze Studiów i Projektów Przemysłu Torfowego. W 1956 roku zostaje dyrektorem administracyjnym w Związku Kompozytorów Polskich. Wtedy polepsza się też jego sytuacja finansowa, również dzięki zmianom politycznym w Polsce, które pozwalają mu po części utrzymywać się z pracy pisarskiej. Wtedy zaczyna się również epoka podróży Herberta po Europie i Ameryce Północnej. Twórca odwiedził między innymi: Francję, RFN, Włochy, Anglię, Grecję, Stany Zjednoczone. Kontakt z bogactwem kultury innych krajów owocuje esejami poety o sztuce („Barbarzyńca w ogrodzie”, „Martwa natura z wędzidłem”).

W 1968 r. Herbert żeni się z Katarzyną Dzieduszycką. W czasie stanu wojennego jest członkiem ruchu opozycyjnego, publikuje w drugim obiegu (alternatywny dla oficjalnego obieg literatury tworzony przez opozycjonistów w celu ominięcia cenzury).

W 1986 roku przenosi się do Paryża, z którego na stałe wraca do Polski dopiero w 1992 r. Angażuje się wówczas bardzo mocno w publicystykę związaną z prawicą polityczną, w ramach której atakuje część byłych opozycjonistów, w tym Adama Michnika. Przedmiotem sporu jest przede wszystkim ocena komunizmu i dokonań Okrągłego Stołu.

Zbigniew Herbert biografia
Zbigniew Herbert/ Fot. Bohdan Majewski, Agencja FORUM

 

Wielu uważa, że twórczość Zbigniew Herberta powinna była zostać uznana i nagrodzona przez Komitet Boblowski. Choć tak się nie stało, Herbert był laureatem wielu nagród i wyróżnień, a także członkiem kilku prestiżowych stowarzyszeń, takich jak: Akademie der Künste, polski PEN Club, Academy of Arts and Science.

Artysta był wielokrotnie nagradzany (Nagroda im. Nikolausa Lenaua, Nagroda im. Herdera, Nagroda im. Petrarki), a jego wiersze zostały przetłumaczone na wiele języków, m.in.: angielski, włoski, czeski, holenderski, szwedzki.

Zbigniew Herbert zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w roku 1998 i został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Zbigniew Herbert - wiersze

Twórczość poetycka Herberta to manifest bezkompromisowej postawy moralnej, oporu przeciwko bieżącej rzeczywistości politycznej i – przede wszystkim – upadkowi człowieczeństwa.

Poeta występuje jako obrońca tradycyjnych wartości, które wydają się przegrane. Wbrew konformizmowi, zwątpieniu i poczuciu klęski namawia: „(...) idź wyprostowany wśród tych co na kolanach”. Ta walka w dwudziestowiecznej rzeczywistości jest bardzo trudna, wręcz beznadziejna. Herbert bywa określany mianem poety heroizmu tragicznego, ponieważ jego postawa, choć słuszna i zasługująca na uznanie, skazana jest na klęskę. Jednostka nie jest w stanie zmienić biegu

Polecamy również:

 • Pan Cogito - interpretacja ogólna, opracowanie cyklu

  Zbigniew Herbert stworzył poetycką postać Pana Cogito na użytek swych wierszy podczas pobytu w USA – w 1971 roku. Tom poezji, zatytułowany „Pan Cogito”, powstał w tym samym roku (wydany w 1974 r.) i od tego czasu bohater wierszy stał się jednym z najważniejszych elementów poezji Herberta,... Więcej »

 • Potęga smaku - interpretacja i analiza wiersza

  Herbert napisał „Potęgę smaku” pod wpływem wniosków jakie wyciągał z obserwacji komunistycznej rzeczywistości. Z pewnością był przeciwny socrealistycznemu kierunkowi w sztuce, potem natomiast bardzo surowo, jak w prezentowanym wierszu, oceniał totalitarną rzeczywistość wypełnioną pustymi... Więcej »

 • Książka - interpretacja i analiza wiersza

  Tytułowa książka to Biblia. Takie jej określenie wskazuje – z jednej strony – na bezpośredni, familiarny stosunek autora do Pisma Świętego, któremu nie potrzeba do jej nazwania wzniosłych słów. Z drugiej strony – określenie „książka” podkreśla wyjątkowość tego dzieła.... Więcej »

 • Tren Fortynbrasa - interpretacja i analiza wiersza

  „Tren Fortynbrasa” pochodzi z tomu „Studium przedmiotu” wydanego w 1961 roku. Inspiracji do napisania utworu można dopatrywać się rzeczywistości lat 60. Komunistyczne państwo nieprzerwanie terroryzowało swoich obywateli od czasu zakończenia wojny. Więcej »

 • Sprawozdanie z raju - interpretacja i analiza wiersza

  „Sprawozdanie z raju” to utwór pełen ironii, którą uwypukla dysharmonia między stylem i treścią wypowiedzi, widoczna już w samym tytule. Wizja raju została ujęta w sposób sprawozdawczy. Jest to relacja na temat panujących w raju warunków, zapisana na wzór rządowych... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 5 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
Wynik działania 4 + 4 = 8
• 2023-11-28 19:45:38
bardzo zły
• 2023-11-28 18:48:02
jest oki
• 2023-11-28 17:25:48
Bardzo pomocny
• 2023-11-26 12:35:19
Kozak Wytłumaczone
• 2023-11-25 09:56:02