Jan Polkowski – biografia, twórczość

Biografia

Urodził się 10 stycznia 1953 roku w Bierutowie. Jest poetą, dziennikarzem, działał w NSZZ „Solidarność”. Pracował również jako rzecznik prasowy w rządzie Jana Olszewskiego w 1992 roku. Liceum Ogólnokształcące w Krakowie-Nowej Hucie. W latach 70. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego debiut poetycki przypada na rok 1978 gdy Jan Polkowski publikuje swoje wiersze w czasopiśmie Zapis. Był założycielem pisma wychodzącego w drugim obiegu – Sygnał. Pełnił również funkcje redaktora naczelnego kwartalnika Arka i Czasu krakowskiego. Gdy w latach 90. pracował w polskim rządzie, współorganizował Komitet Wyborczy „Samorządny Kraków” – potem przekształcił go w stowarzyszenie, którego był prezesem. W kolejnych latach sprawował również stanowiska rzecznika prasowego Krajowego Sztabu Wyborczego ROF, doradcy Komitetu Integracji Europejskiej, był także członkiem zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Krakowie. W latach 2007-2008 pracował w TVP jako dyrektor Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych. Obecnie jest redaktorem naczelnym serwisu Portalfilmowy.pl oraz sekretarzem generalnym Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych. Jan Polkowski jest także prezesem fundacji „Smoleńsk”.

Prywatnie z żoną Anną ma czworo dzieci. Jest laureatem licznych nagród literackich m.in. Nagrody Fundacji im. Kościelskich oraz nominacji np. do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej za tom "Głosy" lub do nagrody „Silesius”.

Twórczość

Jan Polkowski uznawany jest za poetę sprzeciwu, pisarza zaangażowanego, który widzi i rozumie skomplikowanie rzeczywistości. Niejednokrotnie w jego poezji występuje zderzenie stylistyki agitacji politycznej, tekstów reklamowych i aluzji literackiej.  Polkowski wykazuje zdecydowaną niechęć do zbędnego patosu i w poezji nie unika wykorzystywania wulgaryzmów, kiedy jest do konieczne od oddania faktycznego stanu rzeczywistości. Tomy poetyckie Jana Polkowskiego:

To nie jest poezja (1980)

Oddychaj głęboko (1981)

Ogień (1983)

Wiersze 1977-1984 (1986)

Drzewa (1987)

Elegie z Tymowskich Gór i inne wiersze (1990)

Elegie z Tymowskich Gór 1987-1989 (2008)

Cantus (2009)

Cień (2010)

Głosy (2012)

Gorzka godzina (2015)

Gdy Bóg się waha. Poezje 1977-2017 (2017)

Pochód duchów (2018)

Jan Polkowski jest również autorem powieści pt. Ślady krwi (2013)