Kazimierz Majdański – biografia, książki

Biografia

Był polskim biskupem wyznania rzymskokatolickiego, urodził się 1 marca 1916 roku w Małgowie. Był biskupem pomocniczym diecezji włocławskiej, a następnie szczecińsko-kamieńskiej w latach 1979-1992. Potem do 2007 roku był tam biskupem seniorem. Biskup pochodził z rodziny rolniczo-robotniczej. Studiował filozofię i teologię we Włocławku, a w listopadzie 1939 roku został aresztowany prze Gestapo. Więziono go w Sachsenhausen i Dachau, gdzie poddano go pseudomedycznym doświadczeniom. Święcenia kapłańskie przyjął 29 lipca 1945 roku w Paryżu. Odbywał studia doktoranckie w Szwajcarii.

W okresie 1956-1974 pracował w redakcji pisma pt. „Ateneum kapłańskie”. Kazimierz Majdański brał również udział w obradach w II i IV sesji soboru watykańskiego II. W 1975 roku założył w Łomiankach Instytut Studiów nad Rodziną, gdzie sprawował stanowisko pierwszego dyrektora. Aktywnie uczestniczył w życiu społecznym i religijnym kraju – w 1987 zainicjował wizytę papieża Jana Pawła II w Szczecinie, podczas jego pielgrzymki do Polski. Dzięki jego działaniom diecezja szczecińsko-kamieńska rozrastała się i została podniesiona do rangi metropolii. Biskup uczestniczył również w pracach różnych watykańskich instytucji, wiceprzewodniczył Papieskiej Radzie ds. Rodziny. Brał również udział w Światowym Synodzie Biskupów w 1980 roku.

Biskup Kazimierz Majdański jest autorem kilku ważnych książek na temat teologii małżeństwa i rodziny. Związany był ze społecznością Radia Maryja, a także Opus Dei. Zmarł 29 kwietnia 2007 roku i został pochowany w Łomiankach.

Odznaczono go m.in. Wielkim Krzyżem Zasługi z Gwiazdą Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (1991), a w 1990 wyróżnił go Instytut Zachodni. Otrzymał honorowe obywatelstwo miast: Szczecina, Warszawy, Polic i Stargardu. Nadano mu także Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz Order Orła Białego.

Książki

Najważniejsze publikacje biskupa Kazimierza Majdańskiego to:

Wspólnota życia i miłości. Zarys teologii małżeństwa i rodziny (Poznań – Warszawa 1979)

Będziecie moimi świadkami (Szczecin 1987)

Rodzina u progu trzeciego tysiąclecia (Warszawa 1995)

Kazimierz Majdański – biografia, książki
Bp Kazimierz Majdański w 1987r. / www.wikipedia.org.pl

 

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 3 =
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43