Marek Bieńczyk – biografia, książki

Biografia

Pisarz urodził się w Milanówku 6 lipca 1956 roku. Ukończył studia z romanistyki na Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie jest pracownikiem Instytut Badań Literackich PAN. Wykłada także w Studium Literacko-Artystycznym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Twórcę uważa się za znawcę literatury romantycznej i francuskiej.