Tomasz Różycki – biografia, książki

Biografia

Polski poeta i eseista urodzony w Opolu 29 maja 1970 roku. Twórca ukończył romanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim (zajmuje się tłumaczeniem z języka francuskiego). Prowadzi wykłady z literatury francuskiej na Uniwersytecie Opolskim. W 2004 roku otrzymał Nagrodę Kościelskich za Dwanaście stacji. Za ten poemat autor został także nominowany do Nagrody „Nike”.

W 2017 roku Tomasz Różycki otrzymał nominację do Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej za tom pt. Litery. Jego utwory są tłumaczone na liczne języki obce. Pisarz otrzymał także Nagrodę „Kamień” oraz nominacje do Nagrody Literackiej Gdynia 2011.

Książki

Poezja Tomasza Różyckiego jest silnie zakorzeniona w tradycji literackiej, jednak poeta nie porzuca w tym swojej kreatywności. Wielokrotnie odwołuje się do wielkiej literatury, komentując ja w sposób ironiczny. Ma to miejsce np. w przypadku twórczości Czesława Miłosza. W wierszach poety wyróżnia się jego szczególna dykcja wypowiedzi. Są to tekst rytmiczne, rymowane, często grupowane w zbiory pieśni lub sonetów – w ten sposób twórca bezpośrednio nawiązuje do zwyczaju liryki staropolskiej. W twórczości Różyckiego odnaleźć można również wiele odniesień do poetyki barokowej. Niektóre utwory opiera na zasadzie wyliczenia lub konceptach.

Do najbardziej znanej twórczości Tomasza Różyckiego należą następujące tytuły:

Vaterland 1997

Anima 1999

Chata Umaita  2001

Świat i antyświat 2003

Wiersze 2004

Dwanaście stacji 2004

Kolonie 2006

Księga obrotów 2010

Bestiarium 2012

Tomi. Notatki z miejsca postoju 2013

Litery 2016

Polecamy również:

  • Tomasz Różycki, Dwanaście stacji – streszczenie

    Poemat Tomasza Różyckiego rozpoczyna apostrofą przypominającą słynny mickiewiczowski zwrot do ojczystej Litwy. Tym razem jest to odezwa do rodzinnego miasta autora – Opola. Jest to jednocześnie opis krainy geograficznej, w której miasto jest położone oraz atmosfery samej miejskiej przestrzeni. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43