Jacek Trznadel – biografia, książki

Biografia

Urodził się w Olkuszu 10 czerwca 1930 roku, w rodzinie urzędnika administracji państwowej i nauczycielki. W roku 1948 Jacek Trznadel wstąpił w szeregi Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (Związek Młodzieży Polskiej). Odszedł stamtąd już kolejnego roku i rozpoczął studia na Uniwersytecie Wrocławskim, Jagiellońskim i wreszcie Warszawskim. W 1964 roku obronił doktorat, a habilitację uzyskał w 1976. W 1992 roku zdobył tytuł naukowy profesora. W latach 50. został pracownikiem Instytutu Badań Literackich PAN. Trznadel należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a w 1975 roku był sygnatariuszem tzw. Listu 59.

W latach 1978-1983 pracował jako dyrektor sekcji polskiej Uniwersytetu Sorbony. Współpracował wówczas także z pismem „Kultura”. W 1989 roku zaangażował się w stworzenie Niezależnego Komitetu Historycznego Badania Zbrodni Katyńskiej, a także powołania Polskiej Fundacji Katyńskiej. Jacek Trznadel był i jest pisarzem bardzo zaangażowanym politycznie. W roku 1994 pracował w komisji, która opracowywała projekt konstytucji RP z ramienia „Solidarności”, przewodniczył także komitetowi wyborczemu Jana Olszewskiego.

Jest laureatem nagrody im. Jerzego Łojka, a także nagrody im. Lesza Proroka. Od 2007 roku zasiada w jury Nagrody im. Józefa Mackiewicza.

Książki

Najsłynniejszą książką Jacka Trznadla jest Hańba domowa, stanowiąca wywiady z pisarzami tworzącymi w czasach stalinowskich. Tekst został przetłumaczony na kilka języków. Znany jest także zbiór szkiców pt. Powrót rozstrzelanej armii wydany w 1994 roku. Wybrane tytuły pisarza:

Twórczość Leśmiana. Próba przekroju (1964)

Czytanie Norwida. Próby (1978)

Hańba domowa (1986)

Powrót rozstrzelanej armii. Katyń – fakty, rewizje, poglądy (1994)

Z popiołu czy wstaniesz? (1995) [o Katyniu]

Wokół zamachu smoleńskiego (2011)

a także zbiory poetyckie:

Wyjście (1964)

Gdzie indziej (1971)

Rana (1974)

Więcej niż można mieć (1979)

Podróże darmowe (1991)

Dzikie gęsi. Podręczna centuria snów (1997)

Polecamy również:

  • Jacek Trznadel, Hańba domowa – streszczenie

    We wstępie swojej książki autor wyjaśnia co rozumie pod tytułowym pojęciem „hańby domowej”, która dokonała się w okresie powojennym – określa tym mianem sytuację zniewolenia polskiej literatury w latach 40. i 50. Podstawą do tych rozważań są wspomnienia pisarzy tworzących w tamtym czasie... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
zero
• 2022-12-03 22:06:32
o
• 2022-12-03 10:47:16
ok
• 2022-12-02 16:29:38
dzięki
• 2022-11-28 16:21:19
ok
• 2022-11-25 15:27:39