Andrzej Bursa - biografia i wiersze

Andrzej Bursa biografia
Andrzej Bursa

Andrzej Bursa urodził się w 1932 roku w Krakowie. Bursa nie akceptował komunistycznych sympatii swojego ojca, dlatego miał z nim bardzo złe relacje. Sam poeta z powodu swojej jawnej postawy opozycyjnej nie został dopuszczony w terminie do egzaminu maturalnego, co opóźniło jego edukację.

Bursa studiował dziennikarstwo, a następnie filologię słowiańską na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1952 roku wziął ślub z Ludwiką Szemiot, studentką ASP. Z powodu kłopotów finansowych przerwał studia i zaczął pracować jako dziennikarz „Dziennika Polskiego” w Krakowie. Współpracował z teatrem „Cricot 2” Tadeusza Kantora oraz z Piwnicą pod Baranami.

Zmarł w 1957 roku, w wieku 25 lat z powodu wrodzonej wady aorty.

Debiutancka książka poety ukazała się dopiero po jego śmierci, nakładem Wydawnictwa Literackiego. Bursa został również wyróżniony na Festiwalu Młodej Poezji Polskiej.

Andrzej Bursa - charakterystyka twórczości

Bursę zalicza się do grona tak zwanych „poetów przeklętych”, którzy zmarli w młodym wieku, a ich buntownicza twórczość opierała się na własnych, najczęściej skomplikowanych, doświadczeniach życiowych.

Poeta debiutował na fali październikowej odwilży, dlatego przynależy do Pokolenia '56. Jak wskazuje Stanisław Burkot, poezja Bursy łączyła w sobie awangardowy ascetyzm i klasycystyczną formę. W tradycyjnym stylu utrzymany był poemat „Luiza”, który obnażał zło i brzydotę świata maskowaną przez arkadyjskie mity. Wiersze Bursy miały wyraźnie kontestacyjny charakter – poeta buntował się wobec zastanych, ciasnych norm obyczajowych, ale też wobec estetyki socrealizmu, która niszczyła prawdę i piękno literatury.

Nieobce były mu również tendencje naturalistyczne i antyestetyczne (choć nie można tu mówić o turpizmie), stosowanie wulgaryzmów i brutalizmów. Poezję tę cechuje obrazoburczość, gwałtowność wyrazu i emocji.

Jednym z najsłynniejszych wierszy poety była „Nauka chodzenia”, do której potem odwoływał się Stanisław Grochowiak w sonecie o tym samym tytule. W tekście tym Bursa ukazał egzystencję człowieka jako pasmo nieustannych upokorzeń. Tytułowe „chodzenie” to bowiem czołganie się „od sandałka do kamaszka”.

Bunt poety miał przede wszystkim charakter społeczno-egzystencjalny, w mniejszym zaś stopniu estetyczny. Inne jego ważne teksty poetyckie to np.: „Karnawał”, „Miasteczko”, „Pantofelek” czy „Miłość”.

Oprócz wierszy Bursa pozostawił po sobie również powieść „Zabicie ciotki”, a także dramat „Karbunkuł”.

Polecamy również:

  • Pantofelek - interpretacja i analiza wiersza

    Wiersz pt.: „Pantofelek” to wyrazisty przykład obrazoburczej i bezkompromisowej liryki Andrzeja Bursy. Konstrukcja tekstu opiera się na kontraście i efekcie zaskoczenia. Przede wszystkim mamy tu do czynienia z opozycją pomiędzy wdzięcznym, cukierkowym tytułem wiersza – pantofelek kojarzy się... Więcej »

  • Sobota - interpretacja i analiza wiersza

    „Sobota” to wiersz Andrzeja Bursy, w którym dochodzi do głosu gwałtowny bunt poety przeciwko szarej rzeczywistości PRL-u oraz warunkom, w jakich przyszło żyć młodemu pokoleniu. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 5 =
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
Uczycie dzieci głupot powtarzacie te same teorie wykrzywionej zakłamanej historii
• 2024-06-20 16:36:24
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43