Wiesław Myśliwski – biografia, książki

Biografia

Pisarz urodził się 25 marca 1932 roku w Dwikozach koło Sandomierza. Dwa razy został laureatem Nagrody Literackiej „Nike” (w 1997 i 2007 roku). Jego ojciec był oficerem pochodzącym z Ćmielowa, brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, a następnie objął posadę urzędnika. Jego matka Marianna aktywnie działała w Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”. Gdy skończyła się II wojna światowa Myśliwski uczęszczał do gimnazjum i liceum w Sandomierzu. Maturę zdał w 1951 roku. W 1956 ukończył studia z filologii polskiej w Lublinie.

Debiutował w prasie w 1955 roku publikując recenzję powieści Noc jest moim światłem autorstwa Etienne de Greff. Pracował jako asystent redaktora w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. Następnie jako jego zastępca.

Pracował jako redaktor naczelny kwartalnika „Regiony” w latach 1975-1999, a także w dwutygodniku „Sycyna”. Należał do Narodowej Rady Kultury, a od 1983 roku był jej wiceprzewodniczącym.

W latach 1971–1983 należał do Związku Literatów Polskich. Obecnie mieszka i tworzy w Warszawie.