Jerzy Harasymowicz – biografia, twórczość

Biografia

Jerzy Harasymowicz urodził się 24 lipca 1933 roku w Puławach. Był polskim poetą, o korzeniach ukraińskich, polskich i niemieckich. Założył takie grupy poetyckie jak Muszyna i Barbarus. Harasymowicz był niezwykle płodnym twórcą – debiutował 1953 roku publikując swoje wiersze na łamach „ Życia literackiego”. Swój pierwszy tom poetycki pt. Cuda wydał w 1956 roku. Współpracował z takimi pismami jak „Tygodnik Powszechny”, „Twórczość” czy „Dziennik Polski”.

 

Gdy ogłoszono w Polsce stan wojenny, poeta opowiedział się po stronie Wojciecha Jaruzelskiego i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W latach 80. publikował utwory, w których głosił pochwałę ideologii socjalistycznej. Pod koniec życia ciężko chorował i przebywał w budynku nadleśnictwa Komańcza w miejscowości Mików. Szczególnie ukochał krajobraz Bieszczad, co szeroko wyrażają jego utwory poetyckie. To on jest autorem pojęcia kraina łagodności, które później Wojciech Belon wykorzystał w swoich piosenkach, a które z czasem na stałe zaczęło być kojarzone z poezją śpiewaną.

Jerzy Harasymowicz został odznaczony między innymi Nagrodą Fundacji im. Kościelskich w 1971 roku czy Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki w 1975. Prochy poety rozrzucono po bieszczadzkich połoninach,, a jego symboliczny grób umieszczono na Przełęczy Wyżniej. Twórca zmarł 21 sierpnia 1999 roku w Krakowie.

 

Twórczość

Poeta pozostawił po sobie ponad czterdzieści tomów poetyckich, ale również baśnie dla dzieci (Bajka o królewnie, co spać nie chciała oraz Kasia cała z czekolady i z cukierków ma rękawy), które były równie popularne. Jego teksty często były przesycone opisami niemal pozytywistycznymi. Umieszczał w nich szczegółowy obraz przestrzeni i krajobrazów tak, by jak najbardziej oddać ich realność. Fascynowała go kultura i sztuka łemkowska oraz słowiańska i chrześcijańska. Wybrane tomy poezji Jerzego Harasymowicza:

Cuda (1956)

Powrót do kraju łagodności (1957)

Wieża melancholii (1958)

Podsumowanie zieleni (1964)

Budowanie lasu (1965)

Pastorałki polskie (1966, 1980)

Znaki nad domem (1971)

Bar na Stawach (1972, 1974)

Barokowe czasy (1975)

Wiersze na igrzyska (1982)

Wiersze sarmackie (1983)

Dronsky (1983)

Złockie niebo cerkiewne (1983)

Klękajcie narody (1984)

W botanicznym. Wiersze zen (1992)

Czeremszanik (1993)

Zimownik (1994)