Dorota Masłowska – biografia, książki

Biografia

Pisarka przyszła na świat w Wejherowie 3 lipca 1983 roku. Ojciec Doroty Masłowskiej pracuje  jako marynarz, a matka jest lekarką. W 2002 roku ukończyła szkołę średnią w rodzinnej miejscowości. Jej debiut pisarski przypada na rok 2000, kiedy w konkursie zatytułowanym „Dzienniki Polek” zdobyła pierwszą nagrodę. Tego samego roku w czasopiśmie literackim „Lampa” ukazał się jej tekst prozatorski Wyprawa na dach wieżowca.