Julia Hartwig – biografia, twórczość

Biografia

Poetka, eseistka i tłumaczka, urodzona 14 sierpnia 1921 roku w Lublinie. Ukończyła Gimnazjum im. Unii Lubelskiej w Lublinie – maturę uzyskała w 1939 roku. W czasie II wojny światowej pracowała jako łączniczka Armii Krajowej i aktywnie uczestniczyła w podziemnym życiu kulturalnym – miała za sobą już pierwsze, drobne publikacje poetyckie. Na Tajnym Uniwersytecie Warszawskim studiowała polonistykę i romanistykę. Otrzymała stypendium rządu Francji, dokąd wyjechała na kilka lat w roku 1947. Po powrocie zamieszkała w Warszawie. W latach 50. I 60. Tworzyła słuchowiska radiowe emitowane w Polskim Radiu. W latach 70. wyjechała do Stanów Zjednoczonych razem ze swoim mężem - Arturem Międzyrzeckim. Prowadziła tam wykłady na kilku uniwersytetach. W roku 1989 została członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie.

Poetka należała do Związku Literatów Polskich, NSZZ „Solidarność”, Polskiego PEN-Clubu oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 2009 roku władze miasta Lublin nadały jej honorowe obywatelstwo. Otrzymała m.in. Nagrodę literacką „Kamień”, przyznawaną w Lublinie oraz Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej. W 2015 roku otrzymała doktorach Honoris Causa, przyznany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zmarła podczas odwiedzin u córki w Gouldsboro 13 lipca 2007 roku.

Twórczość

Swój pierwszy wiersz Julia Hartwig opublikowała w gazetce szkolnej „W słońce” w 1936 roku. Poezję publikowała w pismach takich jak „Odrodzenie”, „Świat”, „Nowa Kultura”, „Tygodnik Powszechny”, „Twórczość” czy „Kresy”. Jej dorobek literacki obejmuje kilkanaście tomów poetyckich i prozy, esejów, tłumaczeń, ale również utworów dla dzieci. Poetka tłumaczyła na język polski m.in. Guillaume’a Apollinaire’a, Allena Ginsberga, Maxa Jacoba, Blaise’a Cendrarsa, Pierre’a Reverdy’yego, Marianne’a Moore’a, Williama Carlosa Williamsa.

Wybrane pozycje autorstwa Julii Hartwig:

Z niedalekich podróży (1954)

Pożegnania (1956)

Jaś i Małgosia (1972)

Wielki pościg (1969)

Wolne ręce (1969)

Dwoistość (1971)

Gérard de Nerval (1972)

Czuwanie (1978)

Obcowanie (1987)

Czułość (1992)

Zobaczone (1999​)

Zawsze powroty – dzienniki podróży (2001​)

Nie ma odpowiedzi (2001)

Pięć wierszy (2002)

Pisane przy oknie (2004)

W objęciach świata (2004)

Zwierzenia i błyski (2004)

Jasne niejasne (2009)

Gorzkie żale (2011​)

Zapisane (2013​)