Lech Wałęsa - biografia i działalność

Lech Wałęsa urodził się w 1943 roku w Popowie. Uczył się w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Lipnie. Następnie pracował jako elektryk samochodowy i pojazdów ciągnikowych w Łachocinie. W 1967 roku zatrudnił się w Stoczni Gdańskiej imienia Lenina. W 1969 roku ożenił się z Danutą Gołoś, z którą ma ośmioro dzieci.

W czasie strajków na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku był członkiem komitetu strajkowego i brał udział w rozmowach z Edwardem Gierkiem. W 1976 roku został zwolniony z pracy za krytykę partyjnych organizacji związkowych. Wówczas zatrudnił się w Gdańskich Zakładach Mechanizacji Budownictwa ZREMB. Współpracował z KSS KOR, współredagował „Robotnika Wybrzeża” i był członkiem Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża.

Po wybuchu strajków w Gdańsku w 1980 roku, 14 sierpnia przybył do Stoczni Gdańskiej i stanął na czele Komitetu Strajkowego, a następnie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. 31 sierpnia podpisał w imieniu strajkujących jedno z czterech porozumień sierpniowych. Z ramienia władzy występował wówczas wicepremier Mieczysław Jagielski. Na mocy tych postanowień Wałęsa został przywrócony do pracy w Stoczni Gdańskiej.

Stanął również na czele powołanych do życia legalnych związków zawodowych NSZZ „Solidarność” (pokonując w wyborach Andrzeja Gwiazdę, Mariana Jurczyka i Jana Rulewskiego). W czasie stanu wojennego był internowany w Chylicach, Otwocku Wielkim i Arłamowie. Zwolniono go w listopadzie 1982 roku. Mimo że „Solidarność” została zdelegalizowana, Wałęsa pozostawał przywódcą jej podziemnych struktur.

W 1983 roku otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla, ale władze nie przyznały mu paszportu, dlatego w jego imieniu nagrodę odebrała żona Danuta Wałęsowa, a przemówienie Wałęsy odczytał Bohdan Cywiński. W 1987 roku został przewodniczącym wpół legalnej Krajowej Komisji Wykonawczej NZZ Solidarność”. Stanął również na czele strajku w Stoczni Gdańskiej w 1988 roku.

Po podjęciu rozmów z władzami zarządził zakończenie strajków, które wybuchły w wielu miejscach kraju i w listopadzie 1988 roku wziął udział w telewizyjnej debacie z Alfredem Miodowiczem, szefem OPZZ. Okazało się, że Wałęsa jest postacią niezwykle medialną, z interesującym programem wyprowadzenia kraju z kryzysu ekonomicznego i potrafi przekonać rzesze ludzi do swoich poglądów.

Efektem tej debaty stały się obrady Okrągłego Stołu. W wyniku jego porozumień ogłoszono częściowo wolne wybory czerwcowe. Komitet Obywatelski Solidarność mimo że je wygrał, mógł zdobyć jedynie 35 % mandatów poselskich. Wałęsa zorganizował koalicję z ZSL i SD, która uniemożliwiła stworzenie rządu generałowi Kiszczakowi, a stała się podstawą rządu Tadeusza Mazowieckiego.

W 1990 roku Wałęsa został prezydentem III Rzeczpospolitej Polskiej. Pełnił tę funkcję do 1995 roku, kiedy przegrał kolejne wybory prezydenckie z Aleksandrem Kwaśniewskim. W 1993 roku rozwiązał parlament (z powodu votum nieufności dla rządu Hanny Suchockiej), czego wynikiem były kolejne wybory do sejmu. W 2000 roku po raz kolejny startował w wyborach prezydenckich, jednak nie uzyskał dużego poparcia.

Przez długi czas walczył z oskarżeniami o współpracę z komunistyczną Służbą Bezpieczeństwa. Został publicznie oczyszczony z zarzutów i uzyskał od IPN status pokrzywdzonego przez służby PRL. W 2006 roku wystąpił z Solidarności z powodu jej poparcia dla działalności PiS.

Lech Wałęsa jest laureatem wielu międzynarodowych, prestiżowych nagród. Jego działalność na rzecz wolności i obalenia komunizmu są doceniane na całym świecie. Stał się on ikoną dążenia współczesnych krajów do suwerenności i przestrzegania praw człowieka. Od 2008 roku jest członkiem „Rady Mędrców” Unii Europejskiej, która rozważa najważniejsze procesy zachodzące na starym kontynencie takich, jak globalizacja, imigracja, zmiany klimatyczne.

Polecamy również:

 • Stan wojenny w Polsce - najważniejsze informacje

  Stan wojenny został wprowadzony w Polsce w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku. Bezpośrednią przyczyną jego ogłoszenia była próba zniszczenia NSZZ Solidarność, która na mocy porozumień sierpniowych z 1980 roku została uznana za legalny związek zawodowy, a w ciągu roku poparcie dla niej zadeklarowało... Więcej »

 • Sierpień 1980 - przyczyny, przebieg, skutki

  Geneza polskiego sierpnia 1980 roku sięga połowy lat 70, a dokładnie przełomu 1975 i 1976 roku. Pierwsza data to próba wprowadzenia zmian do Konstytucji PRL, która spotkała się z dużym protestem intelektualistów (Memoriał 101). Czerwiec 1976 roku to z kolei czas strajków... Więcej »

 • Obrady Okrągłego Stołu - najważniejsze informacje

  Obrady Okrągłego Stołu były wynikiem szeregu zmian, do jakich doszło w Polsce w ciągu całej dekady lat 80. Geneza tego wydarzenia sięga więc sierpnia 1980 roku i powstania NSZZ Solidarność, której pomimo wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1980 roku komunistom nie udało się zniszczyć. Związek został... Więcej »

 • Grudzień 1970 - przyczyny, przebieg, skutki

  Pod nazwą Grudzień 1970 kryje się krwawa masakra robotników, do jakiej doszło na Wybrzeżu (w Gdańsku, w Szczecinie i w Elblągu). Tłem tych wydarzeń była pogarszająca się sytuacja ekonomiczna polskich obywateli w II połowie lat 60. Pomysłem władz na wyjście z kryzysu była podwyżka cen żywności, którą... Więcej »

 • Wybory parlamentarne 1989 w Polsce

  Pierwsze częściowo wolne wybory w Polsce powojennej odbyły się 4 i 18 czerwca 1989 roku jako następstwo postanowień Okrągłego Stołu. Dzięki innym decyzjom podjętym w trakcie obrad państwo straciło monopol w dziedzinie mediów, dlatego opozycja mogła prezentować swój program wyborczy w telewizji, w... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43