Wybory parlamentarne 1989 w Polsce

Pierwsze częściowo wolne wybory w Polsce powojennej odbyły się 4 i 18 czerwca 1989 roku jako następstwo postanowień Okrągłego Stołu. Dzięki innym decyzjom podjętym w trakcie obrad państwo straciło monopol w dziedzinie mediów, dlatego opozycja mogła prezentować swój program wyborczy w telewizji, w radiu, a ponadto stworzyła własne, niezależnie od władzy czasopisma: „Tygodnik Solidarność”, którego redaktorem naczelnym był Tadeusz Mazowiecki oraz „Gazetę Wyborczą”. Pierwszy numer „GW” ukazał się 9 maja 1989 roku pod redakcją Adama Michnika.

Wybory nie miały charakteru w pełni wolnego, ponieważ podczas Okrągłego Stołu ustalono, że Solidarność może zdobyć jedynie 35 % miejsc w Sejmie, a reszta (65%) będzie należała do PZPR, SD i SL. Ponadto miały się odbyć również wybory do Senatu, który nie istniał przez cały okres istnienia PRL. 7 kwietnia uchwalono zmianę Konstytucji i zatwierdzono te zmiany (łącznie z rejestracją Solidarności).

Komitet Obywatelski (Solidarność) wystawił 161 kandydatów do Sejmu i 100 do Senatu. W wyniku wyborów 4 czerwca nie obsadzono wszystkich miejsc w parlamencie, a jedynie 427 mandatów poselskich na 460 i 92 mandaty senatorskie na 100. W tej sytuacji odbyła się druga

Polecamy również:

 • Komunizm w Polsce - opracowanie ogólne

  Ustrój komunistyczny w Polsce nie był wynikiem wolnego wyboru obywateli, ale został narzucony siłą przez władze radzieckie, kiedy Polska utraciła suwerenność i znalazła się w strefie wpływów Stalina. Więcej »

 • Polski październik 1956 (odwilż październikowa) - przyczyny i skutki

  Mianem Polskiego Października określa się ogół wydarzeń, które nastąpiły w Polsce po śmierci Józefa Stalina (1953) i zmianach w Moskwie oraz w innych krajach bloku wschodniego. Prawa ręka Stalina, przywódca NKWD, Ławrientij Beria został aresztowany i stracony. Więcej »

 • Mała stabilizacja - definicja, opis, znaczenie

  Określenie „mała stabilizacja” wywodzi się z dramatu Tadeusza Różewicza pt. „Świadkowie, albo nasza mała stabilizacja” (1964). Początkowo, jak wskazuje Stanisław Burkot, nazwa ta miała podtekst ironiczny, oznaczała bowiem cały szereg zmian, jakie nastąpiły w życiu społecznym i w... Więcej »

 • Marzec 1968 (wydarzenia marcowe) - przyczyny, przebieg, skutki

  Geneza wydarzeń marcowych 1968 roku jest związana z sytuacją międzynarodową. W 1967 roku wybuchła wojna izraelsko-arabska, zaś Związek Radziecki opowiedział się jednoznacznie po stronie Palestyny. Taka postawa Moskwy wywarła nacisk na Władysława Gomułkę, by ten również potępił działanie Izraela. W partii... Więcej »

 • Grudzień 1970 - przyczyny, przebieg, skutki

  Pod nazwą Grudzień 1970 kryje się krwawa masakra robotników, do jakiej doszło na Wybrzeżu (w Gdańsku, w Szczecinie i w Elblągu). Tłem tych wydarzeń była pogarszająca się sytuacja ekonomiczna polskich obywateli w II połowie lat 60. Pomysłem władz na wyjście z kryzysu była podwyżka cen żywności, którą... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 4 =
ja
2019-06-06 19:32:24
mało
Ostatnio komentowane
xd
dada • 2021-09-25 10:23:54
Łatwe
iwg • 2021-09-25 09:34:05
spoko
- • 2021-09-23 17:57:14
Przydatne na sprawdzian;)
Yoka • 2021-09-22 18:14:29
extra dziękuje
lol • 2021-09-21 15:40:54