Komunizm w Polsce - opracowanie ogólne

Ustrój komunistyczny w Polsce nie był wynikiem wolnego wyboru obywateli, ale został narzucony siłą przez władze radzieckie, kiedy Polska utraciła suwerenność i znalazła się w strefie wpływów Stalina. Los kraju został praktycznie przesądzony już w 1943 podczas konferencji w Teheranie (w Persji), na której Józef Stalin, Winston Churchill i Franklin Roosevelt za plecami polskiej dyplomacji wytyczyli kształt Europy, jaki miał obowiązywać po II wojnie światowej. Polska wraz z Rumunią, Bułgarią, Węgrami i państwami bałtyckimi miała zostać związana sojuszem ze Związkiem Radzieckim.

W 1944 roku został więc utworzony Tymczasowy Rząd Komunistyczny w Polsce (powstały z przekształcenia PKWN – Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego). Szybkie działania Stalina zaniepokoiły nieco Anglię i Stany Zjednoczone, ale w obliczu wielkich sukcesów armii radzieckiej na froncie (i względnej słabości aliantów), postanowienia dotyczące Polski ostatecznie zostały przeforsowane na konferencji w Jałcie w 1945 roku. Ustalono nowe granice Polski – przesunięte na zachód. Co więcej, przekształcono Tymczasowy Rząd Komunistyczny w Polski Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej i ustalono jego skład. Odebrano więc polskim

Polecamy również:

 • Polski październik 1956 (odwilż październikowa) - przyczyny i skutki

  Mianem Polskiego Października określa się ogół wydarzeń, które nastąpiły w Polsce po śmierci Józefa Stalina (1953) i zmianach w Moskwie oraz w innych krajach bloku wschodniego. Prawa ręka Stalina, przywódca NKWD, Ławrientij Beria został aresztowany i stracony. Więcej »

 • Mała stabilizacja - definicja, opis, znaczenie

  Określenie „mała stabilizacja” wywodzi się z dramatu Tadeusza Różewicza pt. „Świadkowie, albo nasza mała stabilizacja” (1964). Początkowo, jak wskazuje Stanisław Burkot, nazwa ta miała podtekst ironiczny, oznaczała bowiem cały szereg zmian, jakie nastąpiły w życiu społecznym i w... Więcej »

 • Marzec 1968 (wydarzenia marcowe) - przyczyny, przebieg, skutki

  Geneza wydarzeń marcowych 1968 roku jest związana z sytuacją międzynarodową. W 1967 roku wybuchła wojna izraelsko-arabska, zaś Związek Radziecki opowiedział się jednoznacznie po stronie Palestyny. Taka postawa Moskwy wywarła nacisk na Władysława Gomułkę, by ten również potępił działanie Izraela. W partii... Więcej »

 • Grudzień 1970 - przyczyny, przebieg, skutki

  Pod nazwą Grudzień 1970 kryje się krwawa masakra robotników, do jakiej doszło na Wybrzeżu (w Gdańsku, w Szczecinie i w Elblągu). Tłem tych wydarzeń była pogarszająca się sytuacja ekonomiczna polskich obywateli w II połowie lat 60. Pomysłem władz na wyjście z kryzysu była podwyżka cen żywności, którą... Więcej »

 • Sierpień 1980 - przyczyny, przebieg, skutki

  Geneza polskiego sierpnia 1980 roku sięga połowy lat 70, a dokładnie przełomu 1975 i 1976 roku. Pierwsza data to próba wprowadzenia zmian do Konstytucji PRL, która spotkała się z dużym protestem intelektualistów (Memoriał 101). Czerwiec 1976 roku to z kolei czas strajków... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 2 =
Nie kłam w historii
2019-03-20 22:24:14
W roku 1944 został utworzony Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej,a nie jakiś komunistyczny czy jedności narodowej, korzystanie z tych opracowań to pewna jedynka jako ocena.
Ostatnio komentowane
5+1
jek • 2021-09-26 16:27:01
9+10=21
A • 2021-09-26 14:54:26
hh
ja • 2021-09-26 14:53:03
aha
sram • 2021-09-26 14:47:23
xd
dada • 2021-09-25 10:23:54