Literatura polska po 1945 r. - charakterystyka ogólna

Literatura polska po 1945 roku znalazła się w trudnej sytuacji, ponieważ jej możliwości i rozwój zostały ograniczone przez narzucony Polsce ustrój polityczny, czyli komunizm. Od 1949 roku w sztuce oficjalnie obowiązywała doktryna socrealizmu. Stało się to przyczyną sprowadzenia literatury do funkcji propagandowych, czego przejawem były panegiryczne wiersze na cześć Stalina (np. „Rzeka” Adama Ważyka, „Słowo o Stalinie” Władysława Broniewskiego) i powieść produkcyjna gloryfikująca ludzi pracy, a demaskująca wrogów ludu (np. „Przy budowie Tadeusza Konwickiego). Do tej grupy należy też polityczna powieść Jerzego Andrzejewskiego „Popiół i diament”.

Najważniejsze dzieła lat powojennych, jeszcze sprzed okresu stalinizmu to zbiory Tadeusza Różewicza „Niepokój” (1946), „Czerwona rękawiczka” (1948) i „Ocalenie” (1945) Czesława Miłosza.

Październik 1956 roku przyniósł jednak ogromne zmiany. Do głosu doszło nowe pokolenie twórców, które wyznaczyło główne drogi rozwoju polskiej poezji. Janusz Sławiński wyróżnił tu mianowicie nurt lingwistyczny reprezentowany przez Mirona Białoszewskiego („Obroty rzeczy”, „Rachunek zachciankowy”, „Mylne wzruszenia”) i Tymoteusza Karpowicza („Gorzkie źródła”, „Kamienna

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
GLUT RP
• 2022-05-28 15:01:34
Nie wiem co to za powiesc zostala tu streszczona ale na pewno nie jest to Nastepny do raju...
• 2022-05-27 10:28:53
polecam w podreczniku tego nie było a pd.
• 2022-05-26 16:02:28
Punkt 3. Nie jest to prawda. Modlitwa w INTENCJACH Ojca Świętego. To znaczy, że modlimy...
• 2022-05-24 15:08:48
Git
• 2022-05-23 19:46:38