Jan Twardowski - biografia i twórczość

Jan Twardowski biografia
Jan Twardowski/ fot. M. Kubik (2000)

Jan Twardowski urodził się w Warszawie w 1915 roku, w rodzinie o tradycjach kolejarskich. Uczył się w gimnazjum o profilu matematyczno-przyrodniczym im. Tadeusza Czackiego. Jako poeta debiutował w 1937 roku. Przed wojną zaczął studiować polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, którą oficjalnie ukończył w 1947 roku. W czasie II wodny światowej działał w konspiracji, był żołnierzem Armii Krajowej, a także walczył w powstaniu warszawskim (został ranny).

W 1945 roku wstąpił do Seminarium Duchowego im. Jana Chrzciciela w Warszawie, a także rozpoczął studia teologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. W 1948 roku przyjął święcenia kapłańskie. Swoją posługę rozpoczął od wsi Żbików koło Pruszkowa, gdzie był wikarym. Następnie nauczał w szkole specjalnej w Pruszkowie oraz w Koszajcu w domu dziecka. W 1959 roku został powołany na rektora kościoła sióstr Wizytek w Warszawie. Przez wiele lat wykładał również w Seminarium Duchownym.

Był laureatem wielu nagród literackich i innych, między innymi: nagrody PEN-Clubu (1980), doktoratu honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1999) czy Orderu Ecce Homo (1999).

Ksiądz Twardowski zmarł w 2006 roku, pochowano go w krypcie Panteonu Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej.

Jan Twardowski - charakterystyka twórczości

Debiutancki tom wierszy Jana Twardowskiego pt.: „Powrót Andersena” został wydany w 1937 roku. Doszła w nim do głosu silna fascynacja twórczością Józefa Czechowicza. Poeta tworzył przez cały okres powojenny, jednak jego kolejny zbiór („Wiersze”) ukazał się dopiero w 1959 roku, zresztą razem z utworami księdza Pawła Heintscha. W 1970 roku Twardowski wydał „Znaki ufności”, książkę, która przyniosła mu dużą popularność wśród czytelników i krytyków.

Język poetycki Twardowskiego wykraczał poza ciasne ramy „poezji religijnej”. Była to poezja metafizyczna, o ambicjach uniwersalnych, choć mocno zakorzeniona w chrześcijańskiej teologii. Twardowski nawiązywał w obranej przez siebie poetyce do mistrzów XVII wieku – wielkich poetów jezior, ale także do Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego. Jego ulubioną figurą poetycką był paradoks (często o charakterze oksymoronu), który trafnie oddawał sprzeczności świata i wiary.

W 1973 roku ukazał się „Zeszyt w kratkę. Rozmowy z dziećmi i nie tylko dziećmi”, szczególnie ceniony przez rodziców i katechetów. Kolejne tomy Twardowskiego to: „Poezje wybrane” (1979), „Rachunek dla dorosłego” (1982), „Który stwarzasz jagody” (1984), „Nie przyszedłem pana nawracać” (1986), w których poeta kontynuował swoją dykcję poetycką opartą na ujmującej prostocie i refleksji nad światem przyrody.

Z kolei zbiór „Patyki i patyczki” (1987) był przeznaczony dla najmłodszych czytelników. Figura dziecka jako wcielenia naiwności, ale też ufnej wiary i prostoty miała w tej poezji szczególne znaczenie. Oczywiście poeta posługiwał się również licznymi motywami religijnymi, wśród których ważną rolę zajmują odniesienia maryjne, ale też Bóg, Chrystus czy anioł. Znaki porządku metafizycznego Twardowski dostrzegał w otaczającej człowieka naturze, stąd można widzieć tu inspiracje tomistyczne.

Istotną cechą tej poezji był również humor, czasami podszyty lekką ironią. Z ważniejszych tomów poetyckich Jana Twardowskiego można wymienić jeszcze: „Sumienie ruszyło”, „Niecodziennik”, „Krzyżyk na drogę”, „Stare fotografie”, „Mimo wszystko”.

Polecamy również:

 • Śpieszmy się kochać ludzi - interpretacja i analiza wiersza

  Wiersz Jana Twardowskiego „Śpieszmy się kochać ludzi” to niewątpliwie najsłynniejszy utwór poety, którego słowa przytacza się przy okazji rozmaitych uroczystości pamiątkowych. Tekst stanowi kwintesencję poetyckiego kunsztu Twardowskiego. Mamy tu do czynienia z ujmującym połączeniem prostej... Więcej »

 • Oda do rozpaczy - interpretacja i analiza wiersza

  „Oda do rozpaczy”, wiersz Jana Twardowskiego z tomu „Poezje wybrane” (1979), to króciutki liryk, który wyraziście formułuje swoistą filozofię księdza-poety. Utwór jest wyrazem charakterystycznego dla całej twórczości autora „Znaków ufności” typu... Więcej »

 • Jan Twardowski W niebie - interpretacja i analiza wiersza

  Wiersz księdza Jana Twardowskiego „W niebie” to ciepły, nostalgiczny utwór, w którym – jak wskazuje sam tytuł – poeta przedstawia chrześcijańskie wyobrażenie nieba. Autor, mimo że odwołuje się do teologii katolickiej, buduje obraz wieczności odbiegający od wzniosłych... Więcej »

 • Jan Twardowski Świat - interpretacja i analiza wiersza

  Wiersz Jana Twardowskiego pt.: „Świat” wbrew tytułowi nie traktuje o świecie lub przynajmniej nie tylko o nim. Najważniejszym problemem jest tu bowiem relacja pomiędzy światem a Bogiem. Wiersz porusza zatem tematykę metafizyczną. Tekst pod względem formalnym nawiązuje do barokowego konceptu, operuje... Więcej »

 • Mrówko, ważko, biedronko - interpretacja i analiza wiersza

  Wiersz Jana Twardowskiego „Mrówko ważko biedronko” z tomu „Nie przyszedłem pana nawracać” (1986) to swoista apoteoza małości i skromności, które urastają do rangi najwyższych przymiotów. Refleksja poetycka księdza Twardowskiego wyrasta ze zdziwienia światem przyrody.... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 1 =
Xdd
2023-10-27 07:49:42
Fajny
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43