Milan Kundera – biografia, książki

Biografia

Milan Kundera urodził się w Brnie 1 kwietnia 1929 roku. Pochodził z inteligenckiej rodziny – jego ojciec był znakomitym pianistą oraz rektorem Akademii Muzycznej w Brnie. Stąd pisarz już w dzieciństwie rozpoczął naukę gry na tym instrumencie. W 1948 roku ukończył szkołę średnią, a następnie rozpoczął studia muzykologiczne i literackie na Uniwersytecie Karola w Pradze. Wykształcenie wyższe uzyskał w 1952 roku.

Milan Kundera/www.wikipedia.org.pl


Milan Kundera dorastał w atmosferze i rzeczywistości okupacji niemieckiej, co spowodował u niego fascynację poglądami Karola Marksa. W 1948 Wstąpił do czeskiej Partii Komunistycznej, jednak już dwa lata później został z niej wydalony za działalność antypartyjną. W 1957 roku ponownie został jej członkiem, a w 1970 znów znalazł się poza jej strukturami. Kundera, podobnie jak wielu innych