Jerzy Andrzejewski - biografia i twórczość

Jerzy Andrzejewski biografia
Jerzy Andrzejewski (1949)

Jerzy Andrzejewski urodził się w 1909 roku w Warszawie, gdzie spędził niemal całe życie. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Zadebiutował w 1932 roku opowiadaniem „Wobec czyjegoś życia”, opublikowanym na łamach dziennika „ABC”. Pracował dla różnych czasopism literackich, związał się także z nacjonalistycznym pismem „Prosto z Mostu”, ale zerwał z nim po ukazaniu się na jego łamach artykułów antyżydowskich.

W czasie wojny zaangażował się w prace kulturalnego podziemia. Działał też na rzecz Żydów, co później opisywał w minipowieści „Wielki tydzień”. Po wojnie, w 1945 roku razem z Czesławem Miłoszem napisał scenariusz do „Robinsona warszawskiego” na podstawie losów Władysława Szpilmana. Ingerencja cenzury sprawiła, że Miłosz wycofał się z projektu.

W latach 1952-1954 Andrzejewski był redaktorem naczelnym „Przeglądu Kulturalnego”, a później członkiem redakcji „Twórczości” (1952-1956). W latach 1972-1979 współpracował z „Literaturą”.

Pisarz angażował się w życie polityczne, w latach 1952-1956 był posłem na sejm. Opowiedział się po stronie rządu komunistycznego i pisał propagandowe teksty („Partia i twórczość pisarza”). Z tego powodu znalazł się w „Zniewolonym umyśle” Miłosza pod pseudonimem Alfa.

Andrzejewski wystąpił z szeregów PZPR dopiero w 1957 roku.

W latach 60. zaangażował się w działalność opozycyjną, był jednym z sygnatariuszy Listu 34. Był też jednym z założycieli Komitetu Obrony Robotników.

Jerzy Andrzejewski zmarł w 1983 roku w Warszawie.

Jerzy Andrzejewski - twórczość

Andrzejewski ukazywał w swej twórczości dramat współczesnego człowieka rozdartego moralnie i światopoglądowo. Pisarz stawia swoich bohaterów w obliczu tragicznego konfliktu, konieczności wyboru między ważnymi dla nich wartościami. W ten sposób dąży do odkrycia fundamentów moralności.

W pochodzącej z wczesnego okresu twórczości powieści pt.: „Ład serca” zawarte zostało przekonanie wywiedzione z religii katolickiej o potrzebie łaski jako warunku niezbędnego do osiągnięcia zbawienia, czyli Najwyższego Dobra. Z kolei w najbardziej bodaj znanym dziele pisarza „Popiół i diament” konflikt dotyczy kwestii światopoglądowych i moralnych wyborów człowieka zmuszonego do egzystencji w nieludzkich warunkach. Pisarz ukazuje degradujący wpływ wojny na ludzką psychikę.

W późniejszych latach Andrzejewski jest bardziej sceptyczny, unika jednoznacznych ocen i prostych osądów. Relatywizm i chwiejność w rozpoznawaniu racji światopoglądowych widoczne są m.in. w utworach: „Ciemności kryją ziemię”, „Bramy raju”, „Miazga”.

Talent pisarza objawiał się też w pogłębionej charakterystyce bohaterów. Jego postaci są zawsze sugestywne i wiarygodne.

Polecamy również:

  • Popiół i diament - streszczenie skrótowe, opracowanie

    Akcja rozpoczyna się tuż po wojnie, 5 maja 1945 roku. W Polsce władzę przejmują popierani przez Związek Radziecki komuniści. Żołnierze Armii Krajowej pozostają w podziemiu i podejmują walkę z systemem. Ich celem jest usunięcie najważniejszych przedstawicieli rządu. Zapada decyzja o zabiciu jednego z nich –... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
Fajne polecam dobrze opracowane
• 2023-09-26 19:47:13
Bardzo fajne .
• 2023-09-26 11:20:23
Oku
• 2023-09-25 20:58:38
Muszę na poniedziałek napisać coś o "portret z pelargoniami" ale niestety tu nie znala...
• 2023-09-24 10:07:26
Gitówa
• 2023-09-19 21:19:02