Określ efekt towarzyszący reakcji w stanie równowagi

Zapoznaj się z równaniem poniższej reakcji, która osiągnęła stan równowagi w warunkach standardowych, a następnie określ jej efekt energetyczny:

2 CO2(g) → 2 CO(g) + O2(g)                ∆H > 0

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
13.05.2020 00:03

Odpowiedź:

W podanych warunkach energia jest dostarczana do układu, zatem jest to reakcja endoenergetyczna.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza