Oblicz jaką objętość butanu należy spalić, aby otrzymać na sposób ciepła energię 2000kJ

Jaką objętość butanu należy spalić, aby uzyskać 2000 kJ energii na sposób ciepła wiedząc, że entalpia standardowa spalania wynosi -2877,6 kJ. Zapisz i uzgodnij stechiometrię reakcji. Reakcję prowadzono w warunkach normalnych.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
13.05.2020 17:33

Odpowiedź:

Zapisanie i uzgodnienie równania reakcji (w przeliczeniu na 1 mol butanu):

C4H10(g) + 13/2 O2(g) → 4 CO2(g) + 5 H2O(g) ∆H273 = -2877,6 kJ

 

Obliczenie ilości moli potrzebną do uzyskania 2000 kJ energii na sposób ciepła:

1 mol C6H12 – -2877,6 kJ

x mol C6H12 – 2000 kJ

x = 0,7 mola

 

Obliczenie jaka objętość odpowiada 0,7 mola butanu. W tym celu używamy równania Clapeyrona:

p \times V = n \times R \times T

V =  \frac{n \times R \times T}{p}

V =  \frac{0,7 \times 8,31 \times 273}{101300} = 0,0157 m ^{3}

 

Odpowiedź: Aby uzyskać 2000 kJ energii na sposób ciepła należy spalić 15,7 dm3 butanu.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza