Oblicz entalpię tworzenia chlorku sodu

Oblicz entalpię tworzenia chlorku sodu wiedząc, że w wyniku reakcji 80g cząsteczkowego chloru z metalicznym sodem wydzieliło się 700 kJ energii w postaci ciepła.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
13.05.2020 17:36

Zapisanie równania zachodzącej reakcji:

2 Na + Cl2 → 2 NaCl

 

Zapisanie równania dla reakcji tworzenia 1 mola NaCl:

Na + ½Cl2 → NaCl             ∆H = ?

 

Obliczenie ilości moli, która wzięła udział w pierwszej reakcji:

MCl2 = 71 g/mol

n = m/M = 80/71 = 1,13 mola Cl2

 

Obliczenie entalpii reakcji tworzenia NaCl. Poszukiwana wartość odnosi się do tworzenia 1 mola NaCl, zatem w reakcji bierze 0,5 mola cząsteczkowego chloru:

1,13 mola – -700 kJ

0,5 mola – x kJ

x = -309,7 kJ

 

Odpowiedź: Entalpia tworzenia NaCl wynosi -309,7 kJ.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza