Oblicz entalpię reakcji spalania alkoholu etylowego

Znając standardową entalpię spalania etanolu ∆H°sp EtOH = -1357,2 kJ/mol oraz entalpię parowania wody w temperaturze 25°C i pod ciśnieniem 1013 hPa ∆H°par H2O = 44020 J/mol, oblicz entalpię poniższej reakcji:

CH3CH2OH(c) + 3 O2(g) → 2 CO2(g) + 3 H2O(g)

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
13.05.2020 11:45

Odpowiedź:

Zapisanie równania reakcji, dla której znamy entalpię reakcji (spalania):

CH3CH2OH(c) + 3 O2(g) → 2 CO2(g) + 3 H2O(c)

 

Efekt energetyczny tej reakcji wynosi -1357,2 kJ/mol

Zapisanie równania reakcji, której entalpię chcemy obliczyć:

Hx = ?

CH3CH2OH(c) + 3 O2(g) → 2 CO2(g) + 3 H2O(g)

Porównując oba równania można stwierdzić, że woda w obu równaniach różni się stanem skupienia. Należy to uwzględnić w obliczeniach wykorzystując entalpię parowania wody.

Entalpię reakcji można obliczyć zapisując obie reakcje jako ich sumę. Należy pamiętać o zachowaniu stechiometrii reakcji:

3 H2O(c) → 3 H2O(g)

CH3CH2OH(c) + 3 O2(g) → 2 CO2(g) + 3 H2O(c)

CH3CH2OH(c) + 3 O2(g) + 3 H2O(c) → 2 CO2(g) + 3 H2O(c) + 3 H2O(g)

 

Zapisanie równania dla ∆Hx, przy obliczeniach należy pamiętać o zamianie jednostek przy entalpii parowania:

Hx = ∆H°sp EtOH + 3 ∆H°par H2O

Hx = -1357,2 + 3×44,02

Hx = -1225,1 kJ/mol

 

Odpowiedź: Entalpia reakcji wynosi -1225,1 kJ/mol.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza