Obrady Okrągłego Stołu - najważniejsze informacje

Historia

Obrady Okrągłego Stołu były wynikiem szeregu zmian, do jakich doszło w Polsce w ciągu całej dekady lat 80. Geneza tego wydarzenia sięga więc sierpnia 1980 roku i powstania NSZZ Solidarność, której pomimo wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1980 roku komunistom nie udało się zniszczyć. Związek został wprawdzie zdelegalizowany, jednak jego działalność przeniosła się do podziemia.

Głównym organem podziemnej Solidarności była Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” z przewodniczącym Zbigniewem Bujakiem. Z kolei Lech Wałęsa utworzył Tymczasową Radę NSZZ „Solidarność”, a następnie na wpół legalny organ kierowniczy tych organizacji – Krajową Komisję Wykonawczą NSZZ „Solidarność”.

W obliczu narastającego kryzysu gospodarczego pod koniec lat 80. Polska znalazła się na skraju bankructwa. W tej sytuacji wybuchły strajki, między innymi w Stoczni Gdańskiej, w Stalowej Woli, Nowej Hucie.

Władze zaproponowały porozumienie, w obliczu którego zawieszono protesty. W rozmowach w Magdalence ustalono konieczność stworzenia Okrągłego Stołu. W listopadzie 1988 roku odbyła się telewizyjna debata Lecha Wałęsy i Alfreda Miodowicza (szefa OPZZ). Zapowiedziano na niej obrady Okrągłego Stołu.

Rozmowy te toczyły się od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku. Obrady dotyczyły trzech dziedzin: gospodarki i polityki społecznej, reform politycznych i pluralizmu związkowego. Oprócz strony rządowo-kolalicyjnej i solidarnościowej brali w nich udział również przedstawiciele Kościoła katolickiego.

Postanowienia

Do najważniejszych postanowień Okrągłego Stołu należało ogłoszenie częściowo wolnych wyborów (tak zwanych kwotowych), w których opozycja mogła zdobyć maksymalnie 35 % mandatów poselskich, a 65 % PZPR, SD i ZSL. Następnie uzgodniono utworzenie Senatu z liczbą 100 senatorów, ustanowienie urzędu Prezydenta wybieranego przez Zgromadzenie Narodowe na 6 lat, rejestrację Solidarności. Zniesiono monopol państwa w dziedzinie mediów, dzięki czemu odrodził się niezależny „Tygodnik Solidarność”, a także powstała „Gazeta Wyborcza”. Ustalono także konieczność przeprowadzenia reform gospodarczych i w zakresie polityki społecznej.

Znaczenie

Obrady Okrągłego Stołu okazały się prostą drogą do obalenia komunizmu w Polce. W wyniku czerwcowych wyborów Solidarność uzyskała 35 % miejsc w Sejmie i 100% miejsc w Senacie, a ponadto zawiązała koalicję z SD i ZSL, uniemożliwiając stworzenie komunistycznego rządu Czesławowi Kiszczakowi. Efektem tego było powołanie na premiera Tadeusza Mazowieckiego i stworzenie rządu koalicyjnego, który oznaczał koniec Rzeczpospolitej Ludowej.

Polecamy również:

 • Komunizm w Polsce - opracowanie ogólne

  Ustrój komunistyczny w Polsce nie był wynikiem wolnego wyboru obywateli, ale został narzucony siłą przez władze radzieckie, kiedy Polska utraciła suwerenność i znalazła się w strefie wpływów Stalina. Więcej »

 • Polski październik 1956 (odwilż październikowa) - przyczyny i skutki

  Mianem Polskiego Października określa się ogół wydarzeń, które nastąpiły w Polsce po śmierci Józefa Stalina (1953) i zmianach w Moskwie oraz w innych krajach bloku wschodniego. Prawa ręka Stalina, przywódca NKWD, Ławrientij Beria został aresztowany i stracony. Więcej »

 • Mała stabilizacja - definicja, opis, znaczenie

  Określenie „mała stabilizacja” wywodzi się z dramatu Tadeusza Różewicza pt. „Świadkowie, albo nasza mała stabilizacja” (1964). Początkowo, jak wskazuje Stanisław Burkot, nazwa ta miała podtekst ironiczny, oznaczała bowiem cały szereg zmian, jakie nastąpiły w życiu społecznym i w... Więcej »

 • Marzec 1968 (wydarzenia marcowe) - przyczyny, przebieg, skutki

  Geneza wydarzeń marcowych 1968 roku jest związana z sytuacją międzynarodową. W 1967 roku wybuchła wojna izraelsko-arabska, zaś Związek Radziecki opowiedział się jednoznacznie po stronie Palestyny. Taka postawa Moskwy wywarła nacisk na Władysława Gomułkę, by ten również potępił działanie Izraela. W partii... Więcej »

 • Grudzień 1970 - przyczyny, przebieg, skutki

  Pod nazwą Grudzień 1970 kryje się krwawa masakra robotników, do jakiej doszło na Wybrzeżu (w Gdańsku, w Szczecinie i w Elblągu). Tłem tych wydarzeń była pogarszająca się sytuacja ekonomiczna polskich obywateli w II połowie lat 60. Pomysłem władz na wyjście z kryzysu była podwyżka cen żywności, którą... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 5 =
6969
2017-04-11 14:39:18
db jest
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42