Oblicz jak zmieni się szybkość reakcji przy wzroście temperatury reaktora

Reguła van’t Hoffa określa wpływ temperatury na szybkość reakcji. Można ją przedstawić przy pomocy poniższego równania:

v = v0×ϒ(∆T/10)

gdzie v0 oznacza wyjściową szybkość reakcji, v – stałą szybkości reakcji po zmianie temp., ϒ – współczynnik van’t Hoffa, ∆T – różnicę pomiędzy temperaturą końcową i początkową

Oblicz, jak zmieni się szybkość reakcji opisanej równaniem kinetycznym:

v = k×[A]×[B]

przy wzroście temperatury reaktora o 50 K wiedząc, że współczynnik van’t Hoffa wynosi 2.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.06.2020 00:44

Rozwiązanie:

Podstawienie danych do równania van’t Hoffa:

v = v0×ϒ(∆T/10)

v = v0×2(50/10)

v = 32v0

Odpowiedź:

Wzrost temperatury w reaktorze o 50 K powoduje wzrost szybkości reakcji 32-krotnie.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza