Zapoznaj się z równaniem reakcji i określ słuszność poniższych stwierdzeń

Zapoznaj się z równaniem poniższej reakcji, a następnie określ prawdziwość stwierdzeń:

CO(g) + H2O(g) ↔ CO2(g) + H2(g)      ∆H

1. Stała równowagi K rośnie ze wzrostem temperatury

2. Energia jest przekazywana z układu do otoczenia na sposób ciepła

3. Wzrost ciśnienia spowoduje przesunięcie równowagi w lewo

4. Spadek temperatury spowoduje przesunięcie równowagi w prawo

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
13.05.2020 18:38

Odpowiedź:

 

1. Stała równowagi K rośnie ze wzrostem temperatury - fałsz

2. Energia jest przekazywana z układu do otoczenia na sposób ciepła - prawda

3. Wzrost ciśnienia spowoduje przesunięcie równowagi w lewo - fałsz

4. Spadek temperatury spowoduje przesunięcie równowagi w prawo - prawda

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza