Oblicz stężeniową stałą równowagi

Wiedząc, że dla reakcji opisanej równaniem:

N2(g) + O2(g) ↔ 2NO(g)      ∆H > 0

stężenia reagentów w stanie równowagi wynosiły:

[N2] = 0,6 mol/dm3, [O2] = 0,12 mol/dm3, [NO] = 0,04 mol/dm3

Oblicz stężeniową stałą równowagi reakcji syntezy tlenku azotu(II) w podanych warunkach oraz początkowe stężenie azotu zakładając, że na początku reakcji NO nie był obecny.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
13.05.2020 18:51

Zapisanie tabeli zbiorczej dla stężeń reagentów:

 

C0

Crów

N2

0,6 + x

0,6

O2

0,12 + x

0,12

NO

0

0,04

 

Zgodnie ze stechiometrią reakcji, z jednego mola azotu powstają 2 mole tlenku azotu(II), zatem:

x mola N2 – 0,04 mola NO

1 mol N2 – 2 mole NO

x = 0,02 mola azotu

W reakcji tej do syntezy 0,04 mola NO zużyto 0,02 mola azotu.

Stężenia początkowe wynosiły:

[N2] = 0,8 mol/dm3

[O2] = 0,14 mol/dm3

Obliczenie stałej równowagi reakcji:

K _{c}  =  \frac{[NO] ^{2} }{[N _{2} ][O _{2} ]}

K _{c} =  \frac{0,04 ^{2} }{0,6 \times 0,12}

K _{c}  = 0,02

 

Odpowiedź: Stała równowagi reakcji wynosi 0,02.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza