Czym jest stała równowagi oraz prawo działania mas?

Stan równowagi dynamicznej jest opisywany przez prawo działania mas Guldberga i Waagego. Mówi ono, że w stanie równowagi stosunek iloczynu stężeń produktów (podniesionych do potęg ich współczynników stechiometrycznych z równania reakcji) do iloczynu stężeń substratów (również w potęgach ich współczynników stechiometrycznych) jest wielkością stałą, charakterystyczną dla danej reakcji odwracalnej w danej temperaturze oraz w danym ciśnieniu. Wielkość ta nazwana jest stałą równowagi reakcji.

Gdzie Kc to stężeniowa stała równowagi, a [A], [B], [C], [D] to stężenia reagentów w stanie równowagi.

Dla reakcji przebiegających w stanie gazowym zamiast stężeń mogą być podstawione ciśnienia gazowych reagentów.

Stała równowagi jest zależna od temperatury i ciśnienia (dla reakcji w fazie gazowej), jednak nie zależy od stężeń początkowy substratów. Dla reakcji endoenergetycznych stała równowagi rośnie ze wzrostem temperatury, natomiast dla reakcji egzoenergetycznych maleje ze wzrostem temperatury.

Ważne: we wzorze na stałą równowagi nie uwzględnia się ciał stałych.

Polecamy również:

  • Czym jest równowaga dynamiczna reakcji?

    W trakcie reakcji odwracalnych zachodzą dwa procesy – przemiana substratów w produkty oraz produktów w substraty – tj. reakcja przebiega równocześnie w obie strony. Początkowo, gdy stężenie substratów jest największe, to przekształcanie substratów zachodzi najszybciej... Więcej »

  • Jak brzmi reguła przekory i co zaburza stan równowagi?

    Reguła przekory opisuje zachowanie układu, który został wytrącony ze stanu równowagi i brzmi: Jeśli na układ znajdujący się w stanie równowagi zadziała czynnik zakłócający ten stan, to w układzie zajdą zmiany przywracające stan równowagi. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
jest ok ale malo wyczerpujace
eloelo • 2021-09-27 18:06:06
Łatwe
iwg • 2021-09-25 09:34:05
spoko
- • 2021-09-23 17:57:14
Przydatne na sprawdzian;)
Yoka • 2021-09-22 18:14:29
extra dziękuje
lol • 2021-09-21 15:40:54