Jak brzmi reguła przekory i co zaburza stan równowagi?

Reguła przekory opisuje zachowanie układu, który został wytrącony ze stanu równowagi i brzmi:

Jeśli na układ znajdujący się w stanie równowagi zadziała czynnik zakłócający ten stan, to w układzie zajdą zmiany przywracające stan równowagi.


Czynnikami, które mogą zakłócić stan równowagi, są:

- zmiana stężeń reagentów,

- zmiana temperatury,

- zmiana ciśnienia.

Ważne: dodanie do mieszaniny reakcyjnej katalizatora nie wpływa na położenie stanu równowagi, powoduje tylko, że zostaje on szybciej osiągnięty.

Polecamy również:

  • Czym jest równowaga dynamiczna reakcji?

    W trakcie reakcji odwracalnych zachodzą dwa procesy – przemiana substratów w produkty oraz produktów w substraty – tj. reakcja przebiega równocześnie w obie strony. Początkowo, gdy stężenie substratów jest największe, to przekształcanie substratów zachodzi najszybciej... Więcej »

  • Czym jest stała równowagi oraz prawo działania mas?

    Stan równowagi dynamicznej jest opisywany przez prawo działania mas Guldberga i Waagego. Mówi ono, że w stanie równowagi stosunek iloczynu stężeń produktów (podniesionych do potęg ich współczynników stechiometrycznych z równania reakcji) do iloczynu stężeń... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43