Jak brzmi reguła przekory i co zaburza stan równowagi?

Reguła przekory opisuje zachowanie układu, który został wytrącony ze stanu równowagi i brzmi:

Jeśli na układ znajdujący się w stanie równowagi zadziała czynnik zakłócający ten stan, to w układzie zajdą zmiany przywracające stan równowagi.


Czynnikami, które mogą zakłócić stan równowagi, są:

- zmiana stężeń reagentów,

- zmiana temperatury,

- zmiana ciśnienia.

Ważne: dodanie do mieszaniny reakcyjnej katalizatora nie wpływa na położenie stanu równowagi, powoduje tylko, że zostaje on szybciej osiągnięty.

Polecamy również:

  • Czym jest równowaga dynamiczna reakcji?

    W trakcie reakcji odwracalnych zachodzą dwa procesy – przemiana substratów w produkty oraz produktów w substraty – tj. reakcja przebiega równocześnie w obie strony. Początkowo, gdy stężenie substratów jest największe, to przekształcanie substratów zachodzi najszybciej... Więcej »

  • Czym jest stała równowagi oraz prawo działania mas?

    Stan równowagi dynamicznej jest opisywany przez prawo działania mas Guldberga i Waagego. Mówi ono, że w stanie równowagi stosunek iloczynu stężeń produktów (podniesionych do potęg ich współczynników stechiometrycznych z równania reakcji) do iloczynu stężeń... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
OK
• 2024-02-21 20:23:35
dziękuję bardzo ratujecie mnie
• 2024-02-21 19:08:12
i
• 2024-02-20 09:57:14
Bardzo pomogło mi w zadaniu domowym
• 2024-02-18 10:48:52
skidibi tojlet
• 2024-02-16 17:21:38