Czym jest równowaga dynamiczna reakcji?

W trakcie reakcji odwracalnych zachodzą dwa procesy – przemiana substratów w produkty oraz produktów w substraty – tj. reakcja przebiega równocześnie w obie strony. Początkowo, gdy stężenie substratów jest największe, to przekształcanie substratów zachodzi najszybciej i jest główną składową reakcji. Jednak w miarę wzrostu stężenia produktów rośnie szybkość i intensywność reakcji odwrotnej. Obie przemiany „konkurują” ze sobą w czasie do momentu osiągnięcia stanu równowagi, w którym w jednostce czasu taka sama ilość substratów tworzy produkty, ile produktów rozkłada się, dając substraty. Jest to stan równowagi dynamicznej - skład mieszaniny reakcyjnej jest stały, jednak cały czas przebiegają w niej przemiany chemiczne.

Na wykresie widać, że po pewnym czasie stężenie substratów oraz produktów ustala się na stałym poziomie.

Stan równowagi wytwarza się tylko w układach homogenicznych, który nie wymienia masy z otoczeniem – nie wydziela produktów reakcji do otoczenia.

Polecamy również:

  • Czym jest stała równowagi oraz prawo działania mas?

    Stan równowagi dynamicznej jest opisywany przez prawo działania mas Guldberga i Waagego. Mówi ono, że w stanie równowagi stosunek iloczynu stężeń produktów (podniesionych do potęg ich współczynników stechiometrycznych z równania reakcji) do iloczynu stężeń... Więcej »

  • Jak brzmi reguła przekory i co zaburza stan równowagi?

    Reguła przekory opisuje zachowanie układu, który został wytrącony ze stanu równowagi i brzmi: Jeśli na układ znajdujący się w stanie równowagi zadziała czynnik zakłócający ten stan, to w układzie zajdą zmiany przywracające stan równowagi. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
to przetlumacz te zdania na polski a nie takie pisanie bez sensu by cos dalej wytlumaczyc
• 2023-03-26 12:31:24
Ok
• 2023-03-25 17:47:03
Git
• 2023-03-23 20:24:42
dzięki
• 2023-03-23 16:42:19
Pomocne w prezentacji.
• 2023-03-23 14:33:46