Zapoznaj się z wykresem i wyjaśnij, jak zmieni się wydajność reakcji

Zapoznaj się z poniższym wykresem przedstawiającym zmianę energii w czasie podczas reakcji, którą opisuje równanie reakcji:

A(s) + AB2(g) ↔ 2 AB(g

Odpowiedz, jak zmieni się wydajność przedstawionej reakcji w wyniku 1. spadku temperatury (w warunkach izobarycznych), 2. wzrostu ciśnienia (w warunkach izotermicznych).

 

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
13.05.2020 18:26

Analizując przebieg reakcji można stwierdzić, że przedstawione reakcja jest endoenergetyczna, ponieważ energia substratów jest niższa od energii produktu. Zgodnie z regułą Le Chateliera-Brauna, obniżenie temperatury takiej reakcji spowoduje przesuniecie równowagi w stronę substratów. Podobny efekt wywoła wzrost ciśnienia, gdyż produkty zajmują większą objętość od substratów.

 

Odpowiedź: 1. spadek temperatury spowoduje spadek wydajności; 2. wzrost ciśnienie spowoduje spadek wydajności reakcji.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza