Na podstawie obliczeń określ samorzutność reakcji

Określ samorzutność poniższych procesów, znając wartości standardowych entalpii i entropii reakcji wiedząc, że reakcje przebiegają w temperaturze 25°C i pod ciśnieniem 1013 hPa:

H2(g) + ½O2(g) → H2O(c)

S(s) + O2(g) → SO2(g)

 

H2O

SO2

H°

-285,83 kJ/mol

-296,81 kJ/mol

S°

-163,14 J/mol×K

11,02 J/mol×K

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
13.05.2020 12:00

Odpowiedź:

Przystępując do rozwiązania zadania należy przeliczyć jednostki dla temperatury i entropii:

T(K) = T(°C) + 273

T(K) = 25 + 273 = 298K

 

S°H2O = -163,14 J/mol×K = 0,163 kJ/mol×K

S°SO2 = 11,02 J/mol×K = 0,011 kJ/mol×K

 

Obliczenie entalpii swobodnej ∆G°:

G°H2O = ∆H° - T×∆S° = -285,83 - 298×0,163

G°H2O = -237,26 kJ/mol

 

G°SO2 = ∆H° - T×∆S° = -296,81 - 298×0,011

G°SO2 = -300,09 kJ/mol

 

Ponieważ dla obu reakcji wartość entalpii swobodnej ∆G° ma wartość ujemną, zatem zachodzą one samorzutnie.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza