Oblicz wartość stężeniowej stałej równowagi K i stężenia równowagowe substratów

Oblicz stężenia równowagowe [X2] i [Y2] w reakcji i wartość stężeniowej stałej równowagi reakcji opisanej równaniem:

X2(g) + Y2(g) ↔ 2XY(g)

wiedząc, że stężenia początkowe wynosiły: [X2] = 1,2 mol/dm3, [Y2] = 0,6 mol/dm3, a po ustaleniu równowagi reakcji stężenie [XY] wynosi 0,8 mol/dm3.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
13.05.2020 18:46

Zgodnie ze stechiometrią reakcji, z 1 mola X2 i 1 mola Y2 powstają 2 mole XY, zatem do powstania 0,8 mola zużyto 0,4 mola X2 i Y2. Stężenie substratów w stanie równowagi wynosiło odpowiednio:

[X2] = 1,2 – 0,4 = 0,8

[Y2] = 0,6 – 0,4 = 0,2

Zapisanie równania stężeniowej stałej równowagi reakcji:

K =  \frac{[XY] ^{2} }{[X _{2} ][Y _{2} ]}

K =  \frac{0,8 ^{2} }{0,8 \times 0,2}

K = 4

Odpowiedź: Wartość stężeniowej stałej równowagi reakcji wynosi 4.

Dzięki! 2
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza