Jan Polkowski, O Nowej to Hucie piosenka – analiza i interpretacja

Geneza

Wiersz Jana Polkowskiego nawiązuje tytułem do dawnej, popularnej piosenki obrazującej arkadyjski mit Nowej Huty. Ta krakowska dzielnica była miejscem symbolicznym dla ideologii socrealistycznej – to tam kumulować się miały szlaki komunikacyjne i kulturalne, zgodnie z socrealistycznymi założeniami społecznymi. Stąd wychodziły najważniejsze arterie miasta, tworzące oś pracy prowadzącą prosto do zakładu. Cała architektura i urbanistyka dzielnicy przemawiała ideałami pracy robotniczej. W pewnym sensie stanowić miała pomnik komunizmu. Wiersz odwołuje się do faktu budowy pomnika pamięci Bogdana Włosika, jednej z ofiar stanu wojennego. Jest bezpośrednią reakcją na politykę służb ZOMO, która zakładała krwawe tłumienie wszelkich demonstracji przeciw władzy i użycie wobec obywateli cywilnych ciężkiej amunicji. W wyniku tych działań zginął zupełnie niewinny młodzieniec:

Tobie, nieznanemu? Zapomnianemu, ostygłemu ciału?
Tobie, którego imię i nazwisko ktoś może jeszcze pamięta
(nieistniejącemu) od dawna budowano pomnik.
30 lat temu, jeśli nie wcześniej, uchwałą Biura Politycznego
KC, w Moskwie, Warszawie, uchwałą rządu tamże i ostatecznie
Sejmu PRL, spadkobiercy europejskiej demokracji,

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
Popieram pana d
Mesjasz • 2021-11-28 16:27:18
To super że nagle Rz zmienia się w Rs bez żadnego powodu :/
Anonim • 2021-11-28 11:37:17
.
jennie • 2021-11-28 10:53:19
Git
Franek to nie ja • 2021-11-27 17:22:35
prosze
lo • 2021-11-27 10:35:19