Wieczór autorski – interpretacja i analiza

Geneza

Utwór pochodzi z tomu z wydanego w 1962 roku tomu „Sól”. Genezy wiersza można z pewnością doszukiwać się w osobistych doświadczeniach poetki. Zapewne nieraz spotkała się z obojętnością w stosunku do poezji, która przestała być dla współczesnego człowieka istotną częścią życia.

Analiza i interpretacja

Występujący tu typ liryki można określić liryką bezpośredniego wyznania. Mamy do czynienia z sytuacją, w której podmiot liryczny w pierwszej osobie opisuje swoje myśli i odczucia. Wiersz ma też dokładnie określonego adresata – muzę, opiekunkę poezji.

W przypadku „Wieczoru autorskiego” podmiot liryczny – poeta przemawiający nie tylko w swoim imieniu, ale również jako przedstawiciel twórców – zwraca się do muzy z wyrzutem, ponieważ jego poezja przestała mieć w dzisiejszych czasach jakiekolwiek znaczenie.

„Wieczór autorski”, jak sam tytuł wskazuje, jest opisem spotkania poety z publicznością i stanowi smutną refleksję nad statusem twórczości poetyckiej we współczesnym świecie. Ta ostatnia jest w nim zestawiona z innymi rozrywkami, które proponuje się dzisiejszemu odbiorcy:

Muzo, nie być bokserem to jest nie być wcale

Te atrakcje, podobnie jak boks, są bardziej krzykliwe i obiecują większe wrażenia niż poezja, a obecnie poszukuje się szybkiej i niewymagającej rozrywki. Dlatego podmiot liryczny żali się muzie, że właściwie jego praca idzie na marne, ponieważ jego poezja nie znajduje czytelników.

Cały wiersz jest ironiczno-gorzką konstatacją, dotyczącą nie tylko poezji, ale kultury w ogóle. Współcześni odbiorcy nie są skorzy do podejmowania większego intelektualnego wysiłku – nawet wtedy, gdy zechcą zainteresować się jakąś częścią szeroko pojętej kultury, zazwyczaj wybierają rozrywki pozwalające na bierne uczestnictwo. Wraz ze wzrostem tempa życia poszukuje się tego, co jaskrawe, emocjonujące i tego, co nie wymaga niczego więcej poza obecnością widza. Nie ma czasu na zatrzymanie się, spokojną refleksję, podjęcie próby zmierzenia się z zagadką ludzkiego istnienia. Dlatego też poezja, i w ogóle ambitna literatura, jest skazana na porażkę, choćby i z boksem.

Polecamy również:

 • Wisława Szymborska, Żona Lota - analiza i interpretacja

  Wisława Szymborska nawiązuje w swoim wierszu do historii znanej ze Starego Testamentu, która opowiada  ucieczce rodziny Lota z Sodomy. Odsyła to czytelnika do dziejów dwóch miast – Sodomy i Gomory, które za swoje występki i nieposłuszeństwo wobec Bożych przykazań zostały... Więcej »

 • Wisława Szymborska, Psalm - analiza i interpretacja

  Wiersz Wisławy Szymborskiej reprezentuje lirykę bezpośrednią, poprzez użycie przez podmiot liryczny zwrotów w pierwszej osobie liczby mnogiej np. muszę czy poprzestanę. Podmiotem jest ktoś bliżej nieokreślony, kto snuje refleksję na temat boskich i ludzkich praw oraz porządku świata. Więcej »

 • Wisława Szymborska, Kobiety Rubensa - analiza i interpretacja

  Wiersz Wisławy Szymborskiej nawiązuje do twórczości flamandzkiego malarza Petera Rubensa – jego malarstwo jest dla podmiotu lirycznego przyczyna do rozważań na temat kobiecego ideału piękna. Więcej »

 • Nic dwa razy - interpretacja i analiza wiersza

  Wiersz „Nic dwa razy”, mający regularną budowę, regularne rymy i niewyszukane metafory, zbliża się formą do piosenki. Jego tematyka dotyczy miłości, przemijania i wartości życia, a więc bliższa jest jednak filozoficznym traktatom niż utworom popularnym. Nawiązania do filozofii są tu wyraźne, przede... Więcej »

 • Kot w pustym mieszkaniu - interpretacja i analiza wiersza

  „Kot w pustym mieszkaniu” pochodzi z tomu „Koniec i początek” wydanego w 1993 roku, znalazł się również w zbiorze „Sto wierszy – sto pociech” z 1997 roku. Powstanie wiersza jest najprawdopodobniej związane ze śmiercią długoletniego partnera życiowego poetki, Kornela... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43