Street art - definicja, przedstawiciele, przykłady

Street art to sztuka uliczna, najczęściej tworzona przez młodych artystów niezależnych, kontestujących dominujące zjawiska w kulturze współczesnej, zwłaszcza konsumpcjonizm, konflikty zbrojne, łamanie praw człowieka, dyskryminację rasową, propagandę.

Jedną z najbardziej popularnych form tej sztuki jest graffiti – rysunki, obrazy, slogany malowane sprayem na murach w przestrzeni miejskiej. W Europie graffiti w swojej współczesnej formie odegrało istotną rolę podczas protestów ruchów młodzieżowych w 1968 roku.

Ważnym prekursorem tego gatunku w Stanach Zjednoczonych był Jean-Michel Basquiat, czarnoskóry artysta z Brooklynu, który w latach 70. ozdabiał mury Nowego Jorku różnymi prowokacyjnymi napisami, zawsze opatrzonymi podpisem „SAMO”. Najsłynniejszym współczesnym grafficiarzem jest Banksy. Londyński twórca nie ujawnił dotąd swojej tożsamości, a jego rysunki wykonywane z użyciem wcześniej przygotowanych szablonów znajdują się w wielu miejscach na świecie, między innymi na murze izraelsko-palestyńskim. W Polsce graffiti ma przede wszystkim tradycję polityczną (w pewnym sensie towarzyszyło polskiej kulturze podziemnej już od XIX wieku), ważną rolę odegrało również w latach 80.

Graffiti 
 Przykładowe graffiti w Olinda, Pernambuco (Brazila)/ fot. Bjorn Christian Torrissen (2008)

 

Inną formą street artu jest natomiast happening – rodzaj spektaklu wystawianego w plenerze o luźnym scenariuszu. Klasykami tej formy są: John Cage, Allan Kaprow, Wolf Vostell czy George Brecht. Podobnym gatunkiem jest performance – widowisko skupione na osobie artysty i jego indywidualnej ekspresji, często wykorzystujące ludzką seksualność. Do street artu zalicza się również plakat uliczny – formę typową dla reklamowania różnych wydarzeń czy produktów, która może mieć również podłoże artystyczne, zwłaszcza jeśli współgra z wydarzeniami związanymi ze sztuką.

Do street należy też vlepka, a więc rodzaj naklejki umieszczanej na murach czy w innych widocznych miejscach przestrzeni publicznej, często w środkach miejskiej komunikacji. Wlepki posiadają różnorodną tematykę, a ich rolą obok funkcji dekoracyjnej jest prowokacja do indywidualnych przemyśleń związanych z problemami filozoficznymi, religijnymi czy politycznymi.

Street art można umieścić zatem w kręgu szeroko rozumianej sztuki postmodernistycznej zderzającej kulturę popularną i wysoką oraz opierającą się na przetwarzaniu znanych motywów.

Polecamy również:

 • Socrealizm - cechy, przedstawiciele, dzieła

  Socrealizm jest kierunkiem w sztuce współczesnej, którego podstawy zostały sformułowane w wyrazistej opozycji wobec nurtów awangardowych i który został zainicjowany w Związku Radzieckim w 1934 roku podczas Zjazdu Pisarzy Radzieckich w Moskwie. Więcej »

 • Postmodernizm w sztuce - cechy, przedstawiciele, dzieła

  Postmodernizm w sztuce jest bardzo ogólną nazwą dla wielu współczesnych zjawisk artystycznych, które zaistniały po epoce modernizmu. Ich istota polega na nieustannym odwoływaniu się do szeroko rozumianej sztuki nowoczesnej. Owo zjawisko sprowadza się do jednoczesnego polemizowania z modernizmem... Więcej »

 • Pop-art - cechy, przedstawiciele, przykłady

  Pop art (ang. popular art – sztuka popularna) to jeden z ważniejszych kierunków w sztuce II połowy XX wieku, który został zainicjowany w Wielkiej Brytanii, zaś szczególnie rozwinął się w Stanach Zjednoczonych w latach 60. Więcej »

 • Hiperrealizm - cechy, artyści, obrazy

  Hiperrealizm (inaczej superrealizm lub fotorealizm) to kierunek w malarstwie XX wieku. Ukształtował się on w latach 60. w Stanach Zjednoczonych. Historia nurtu była krótka, trwała niewiele ponad dekadę, hiperrealizm właściwie wymarł pod koniec lat 70. Nazwa została stworzona przez Daniela Abadie. Więcej »

 • Sztuka konceptualna (konceptualizm) - cechy, przedstawiciele, przykłady

  Konceptualizm (od łac. conceptus – pojęcie) – inaczej sztuka pojęciowa, zdematerializowana, postprzedmiotowa to jeden z kierunków w sztuce XX wieku, którego ideowym patronem był Marcel Duchamp jako wynalazca koncepcji „ready-mades”, przedmiotów użytkowych... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
Ostatnio komentowane
Bardzo przydatne informacje. Przeczytałam z zainteresowaniem.
• 2022-08-13 18:28:30
Ola jest fajną dziewczyną i lubi się bawić z dziećmi i jest w ogóle fajną kobietą....
• 2022-08-09 19:00:20
Rosja nadal jest państwem totalitarnym, a Polska sie nim staje.
• 2022-08-02 19:37:03
Ef. 6:12 [ 11 - 20]. 1Tes.2:13 ; 4: 8..... w tedy i dziś. Łuk.10: 16 .....
• 2022-08-01 16:36:20
To bardzo ciekawa historia godna uwagi każdego.
• 2022-07-12 15:12:25