Zygmunt Bauman - biografia i filozofia

Zygmunt Bauman urodził się w 1925 roku w Poznaniu w rodzinie żydowskiej. Po wybuchu II wojny światowej jego rodzina zbiegła na teren Związku Radzieckiego. Bauman wstąpił do Pierwszej Armii Wojska Polskiego (4. Dywizja Piechoty im. Jana Kilińskiego), z którą walczył o Kołobrzeg i brał udział w bitwie o Berlin. W 1945 roku został odznaczony Krzyżem Walecznych.

Według informacji jednego z historyków Instytutu Pamięci Narodowej ogłoszonych w 2006 roku, Bauman w latach 1945-1953 był oficerem Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a więc organizacji zbrojnej wykorzystywanej między innymi do walki z polskim podziemiem. Ponadto podpisał deklarację o współpracy z Informacją Wojskową jako agent o pseudonimie „Semjon”. W tym czasie studiował w Akademii Nauk Społecznych i Politycznych, a następnie filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. W KBW dostał stopień majora, ale w 1953 roku został zdegradowany po tym, jak jego ojciec zgłosił się do ambasady izraelskiej z prośbą o wyjazd do Izraela.

W latach 1954-1968 był wykładowcą filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas pobytu w London School of Economics napisał swoją pierwszą ważną książkę na temat ruchu socjalistycznego w Wielkiej Brytanii (

Polecamy również:

 • Egzystencjalizm - definicja, założenia, przedstawiciele

  Egzystencjalizm to jeden z najważniejszych prądów filozofii XX wieku, który zdobył wielką popularność w czasie II wojny światowej, a także w latach 50., stając się inspiracją dla wielu znanych artystów. Więcej »

 • Personalizm - definicja, rodzaje, przedstawiciele

  Personalizm (od łac. persona – osoba) to jeden ze współczesnych nurtów filozoficznych, który koncentruje się na szczególnym znaczeniu osoby ludzkiej, jej pragnień, dążeń i niepodważalnej wartości człowieka. Więcej »

 • Postmodernizm - definicja, przedstawiciele, założenia

  Postmodernizm jest zbiorem różnorodnych nurtów myślenia, filozofii oraz koncepcji artystycznych, których zasadnicza cecha sprowadza się do tego, że zaistniały one „po” modernizmie, czyli po nowoczesności. Kierunki te zwykle sytuują się w opozycji do modernizmu, ale jednocześnie... Więcej »

 • Strukturalizm - definicja, założenia, przedstawiciele

  Strukturalizm to jeden ze współczesnych kierunków filozoficznych, ale też kierunek wielu innych dyscyplin – takich jak literaturoznawstwo, psychologia czy socjologia – którego największy rozkwit przypadł na lata 60. i 70. XX wieku. Jak wskazuje jednak Anna Burzyńska, można przyjąć,... Więcej »

 • Hermeneutyka - defnicja, założenia, przedstawiciele

  Termin hermeneutyka wywodzi się z greki i ma korzenie antyczne. Greckie „hermeneus” znaczy tyle, co: „tłumacz z innego języka”. Jak wskazuje Michał Paweł Markowski, hermeneutyka obejmuje trzy podstawowe znaczenia. Po pierwsze, jest to hermeneutyka techniczna, obejmująca hermeneutykę... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
Ostatnio komentowane
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz...
Nick Radek • 2021-06-27 07:22:58